Spot på trivsel

I Caverion vægter vi medarbejdertrivsel og medarbejderindflydelse højt


Den årlige trivselsundersøgelse Caverion Spirit

Undersøgelsen består af en række spørgsmål inden for forskellige områder fx information, motivation, udviklingsmuligheder, samarbejdsklima og eget arbejdsområde.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i form af en rapport, der giver et samlet billede af afdelingens svar samt eventuelle tilføjede kommentarer og idéforslag. Hver afdeling gennemgår eget resultat og får hermed belyst de punkter, som der skal arbejdes videre med. Efterfølgende nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder videre med punkterne. Gruppen udarbejder en struktureret handlingsplan, der bliver afdelingens styreværktøj. Målingen giver alle Caverions medarbejdere mulighed for at påvirke sin arbejdsplads og gentages hvert år for at følge op på udviklingen i afdelingen.
Konsulenter