Indeklimaets betydning for medarbejdernes produktivitet

Et sundt indeklima er vigtigt af hensyn til medarbejdernes tilfredshed og produktivitet og for at reducere sygefraværet. Det siger direktør for teknologi og udvikling hos Caverion Norge, Jens Petter Burud. Forsker dr. Ragnhild Wiik er enig.

Caverion

    

Når vi opfører bygninger, er vi nødt til at tænke på dem, der skal opholde sig i dem, påpeger Jens Petter Burud.

- På et kontor er personalet den største udgiftspost, men også den største indtægtskilde. Derfor er det vigtigt at have personalets trivsel for øje i forbindelse med kontorbyggeri.

    


Læs også: Caverions forsknings- og udviklingscenter


    

Forskning i luftkvalitet

Dr. Ragnhild Wiik, direktør for BI Norweigian Business School og selvstændig forsker, har gennemført et omfattende forskningsprojekt hvor hun fandt ud af, at et godt indeklima kan øge produktiviteten med minimum 3 procent. Dette giver store udslag på bundlinjen.

Når det gælder medarbejdernes produktivitet, har indeklimaet lige så stor betydning som det psykosociale arbejdsmiljø. Via sit forskningsarbejde har dr. Wiik påvist, at en forbedring af luftkvaliteten, støjniveauet og æstetikken kan udmønte sig i store produktivitetsmæssige fordele.

17 virksomheder med tilsammen 700 medarbejdere fordelt på 12 kontorbygninger deltog i den omfattende undersøgelse. Deltagerne blev bedt om at svare på over 200 forskellige spørgsmål, og der blev foretaget målinger af både luftkvalitet, temperatur og støjniveau. Dr. Wiik foretog desuden personlige observationer.

- I en årrække er der blevet fokuseret meget på det psykosociale arbejdsmiljø, men vores undersøgelser viser, at luftkvaliteten har lige så stor betydning for produktiviteten på arbejdspladsen, konstaterer hun.

    


Læs også: Fremtiden tilhører energien


    

Et sundt indeklima behøver ikke koste en bondegård

Sammenlignet med de øvrige personaleomkostninger er de udgifter, der skal bruges på at forbedre indeklimaet, forholdsvis lave.

En anden fordel er, at investeringen kan tjenes hjem inden for relativt kort tid i form af større produktivitet.

Det er ikke nemt at måle produktivitet, men dr. Wiik har fundet en løsning ved at anvende en formel, der er baseret på en flerdimensionel metode, som ofte benyttes inden for naturvidenskab, på de sociologiske data.

Denne model giver meget præcise resultater. Ud over at måle produktiviteten kan man finde frem til steder, hvor der kan foretages forbedringer og måle, hvor stor en forskel sådanne forbedringer ville gøre. Det var med andre ord en meget nyttig metode, der blev brugt i undersøgelsen, og den har været til stor hjælp for de involverede virksomheder.

    


Læs også: Mange penge at spare på ventilation


    

Undgå for høj temperatur

Ifølge dr. Wiik udskilles der vand gennem huden og slimhinderne ved lav relativ luftfugtighed, så kroppen nedkøles på grund af energitabet. Hvis man øger indendørstemperaturen for at modvirke kuldeeffekten, gør man bare tingene værre, da det medfører, at luften bliver endnu mere tør.

Problemet med tør luft er størst om vinteren, og det bedste, man kan gøre, er faktisk at sænke temperaturen, så den relative luftfugtighed øges.

Hvis temperaturen er for høj, udskilles der vand fra kroppen, så man bliver nedkølet. Det betyder, at man skal bruge mere energi, og at huden udtørres, hvilket kan føre til eksem, infektion, hoste og rynkedannelse. Det har også en negativ indvirkning på slimhindernes immunitet.

    

ClimaCeil™ – en løsning baseret på forskningsresultater

Med udgangspunkt i dr. Wiiks forskningsarbejde har Caverion udviklet løsningen ClimaCeil™, der kan betegnes som en bygnings "installationsmotorvej".

Med ClimaCeil™ er alle tekniske installationer, heriblandt ventilationsudstyr, strøm- og IT-kabler, sprinklere og rør, samlet ét sted.

ClimaCeil™ giver desuden garanti for god luftkvalitet inden døre, og løsningen kan nemt tilpasses de moduler, der er installeret i bygningen i forvejen.

- Det gør det let at flytte, fjerne eller opføre vægge, og det giver store besparelser i forbindelse med de ændringer, der måtte være behov for i løbet af bygningens levetid, siger Jens Petter Burud fra Caverion Norge.

    

En temperatur på 21 °C er ideel

Hvad er den ideelle indendørstemperatur?

- Cirka 21 °C. Dem, der synes, at denne temperatur er for lav, kan med fordel tage mere eller varmere tøj på i stedet for at skrue op for varmen. Det er vigtigt at have en holistisk tilgangsvinkel til luftkvalitet og indeklima, siger dr. Wiik.

    

    

Faktaboks: ClimaCeil™

    

  • Løsningen er installeret i 350 private og offentlige bygninger i Norge med et samlet dækningsareal på ca. to millioner kvadratmeter.
  • Løsningen blev udviklet af Caverion i 1997 og er sidenhen blevet forbedret løbende.
  • Løsningen integrerer flere forskellige tekniske områder med udgangspunkt i et holistisk koncept.
  • Løsningen sikrer energibesparende, næsten lydløs ventilation og køling uden risiko for træk og uden brug af kølevand på loftet. Det forhindrer kondensdannelse og lækage fra kølesystemet. ClimaCeil™ gør det nemt at regulere luftmængden og -temperaturen, og der er også mulighed for onlinestyring.
  • Løsningen gør det let at flytte eller fjerne vægge, så man nemt kan skifte fra separate kontorlokaler til et åbent kontorlandskab eller omvendt.