Avanceret informationsteknologi øger trafiksikkerheden

De teknologiske fremskridt vinder frem alle vegne, også når det gælder hovedveje, tunneler og parkeringsanlæg. Trafikkameraer, måle- og vejrstationer, variable informationsskilte, ulykkesregistreringssystemer og en række andre informationsteknologiske løsninger er med til at forhindre ulykker og forbedre færdselssikkerheden, trafikafviklingen og trafikreguleringen, både i forbindelse med ulykker og under normale forhold. Caverion har bidraget til de største og mest udfordrende informationsteknologirelaterede projekter på de finske veje.

 

- Udviklingen inden for informationsteknologiudstyr er gået meget stærkt i de seneste år, og der stilles stadig større krav til udstyret, siger Matti Poutanen, som er den projektleder, der er ansvarlig for Caverion Finlands vej-, tunnel- og informationsteknologiprojekter.
- Der er behov for en bred vifte af information om eksempelvis ulykker og vejrforhold på vejene, ikke bare af hensyn til trafikanterne, men også i forbindelse med vejarbejde og lignende. Derfor er trafikovervågningen blevet mere omfattende i form af et stigende antal trafikkameraer, siger han.

 
Digitale vejlednings skilte

Data om vejrforhold og trafikpropper effektiviserer trafikovervågningen

Fordelene for trafikanterne er indlysende, især når der er tale om unormale forhold. Når der registreres en ulykke, sendes der en meddelelse og mulige løsningsforslag fra informationsteknologisystemet til det relevante trafikcenter, så trafikken kan reguleres efter behov ved hjælp af variable trafik- og informationsskilte. I tunneler kan der desuden anvendes lysregulering og vejspærringer.

Telematik løsninger

Informationsteknologi kan også bruges som en hjælp til overvågning af trafikmængden og -afviklingen.

- Den tilladte hastighed kan reguleres, hvis der er optræk til en trafikprop, siger Matti Poutanen.
- Det øger trafiksikkerheden og sikrer en bedre afvikling af trafikken. Takket være overvågningsstederne er det desuden muligt at registrere spøgelsesbilister på tilkørselsramper og andre farlige situationer, ikke mindst i tunneler, forklarer han.

 

Nye parkeringsanlægssystemer til Vestmetroen i Helsinki mindsker risikoen for trafikpropper

Sidste sommer installerede Caverion Finlands første 28 kvadratmeter store informationsskilt med såkaldt "full-matrix"-teknologi på hovedvej 7. Dette skilt gør det muligt at give trafikanterne mere udførlige oplysninger om trafikafviklingen og eventuel køkørsel på ringvej I og III. Der anvendes også højteknologiske løsninger i de informationsskilte, som Caverion installerer på Länsiväylä-motorvejen i løbet af foråret og i parkeringsvejledningssystemet til Vestmetroen i Espoo.

 
Overvågning ved hjælp af telematik

Tunneler er fremtiden

Der er allerede indført informationsteknologiløsninger på de fleste hovedveje i Finland, men ifølge Matti Poutanen er mulighederne langt fra udtømt. Næste trin er tunneler og overdækkede veje i storbyer.

- I tunneler er det ikke tilstrækkeligt med almindelige trafikskilte. Den store trafikmængde stiller krav om mere effektiv trafikovervågning, påpeger Antti Poutanen. Der er også flere sikkerhedsrisici forbundet med tunneler. For eksempel udgør trafikpropper et faremoment, hvis der opstår brand, og genstande på vejen kan medføre ulykker. Tunnelsikkerhedssystemer gør det muligt at overvåge og regulere trafikken via kameraovervågning, sensorer, skiltning, lysregulering og kontrolsystemer i og uden for tunnelen.
- Alene i Helsinki er der planer om at bygge omkring 20 tunneler. Startdatoerne for selve bygningsarbejdet og implementeringen af de tilhørende informationsteknologiløsninger er endnu ikke fastsat, men der er ingen tvivl om, at tunneler er fremtiden, konstaterer Antti Poutanen.

 

FAKTA:

Informationsteknologi gør det muligt at overvåge trafiksituationen og vejrforholdene samt registrere vejarbejde, ulykker osv. i realtid og videresende disse data til trafikanterne, de relevante myndigheder og dem, der er ansvarlige for vedligeholdelsen af vejnettet.

Eksempler på trafikrelaterede informationsteknologiske løsninger:

  • Trafikreguleringssystemer
  • Lysregulering
  • Trafikkameraer
  • Trafikskilte
  • Automatiske trafikmålingsstationer
  • Vejrstationer
  • Variable informationsskilte (f.eks. fart-, advarsels- og informationsskilte)
  • Registrering af spøgelsesbilister og langsomtkørende køretøjer
  • Vejspærringer og autoværn
  • Ulykkesregistreringssystemer