Caverion bidrager til sikker infrastruktur

Caverion udstyrer et stort antal af de østrigske tunnelinstallationer med et teknisk avanceret system bestående af distribution af strøm, sikkerhedsteknik, ventilation, belysning og trafikteknologi, og dermed bidrager Caverion til sikkerheden på vejene.

Kontrolrum til overvågning af tunneler

Den daglige trafikmængde stiller store krav til den tekniske planlægning med hensyn til vejkonstruktion i almindelighed og tunnelinstallationer i særdeleshed. For motorvejsoperatøren ASFINAG er sikkerheden altafgørende i forbindelse med konstruktion af nye veje og løbende vejarbejdsprojekter. I ulykkestilfælde afhænger tunnelsikkerheden af en synergieffekt mellem trafikanternes opmærksomhed og en lynhurtig responstid, som sikres via optimale tekniske sikkerhedsløsninger.

 

Sikkerhed i kraft af kompetence

Karl Ledermüller, der er leder af Caverions Tunnel Technology Competence Centre i Melk, opsummerer den konkrete opgave:

- Tunnelteknologi er et kompliceret system, som skal leve op til meget strenge sikkerhedskrav. Det handler ikke bare om elforsyning, ventilation og belysning ved nogle få nødopkaldspunkter. Det handler mindst lige så meget om, at de data, der indsamles løbende i de aktive tunnelinstallationer med hensyn til trafikmængde, brandalarmer, bevægelsessensorer osv., skal registreres via et processtyringssystem samt administreres og visualiseres via et processtyringscenter som det, der ligger i Ardning. Den side af sagen tager vores afdeling med ansvar for softwareudvikling sig af.

 

Sikring af den kortest mulige responstid

Lad os tage centeret i Ardning som eksempel.

- Hvis der udløses en alarm i en af de 25 overvågede tunnelinstallationer, enten fordi en bil kører for langsomt, fordi der er røgudvikling, eller fordi en person har åbnet dørene til nødopkaldsboksen, sendes der et signal til kontrolcenteret, og billedet fra det relevante videokamera vises på en stor videovæg. På den måde kan man øjeblikkeligt se, hvad problemet er, og det sikrer en lynhurtig responstid, fortæller projektleder Wallner.

 

Brandsikkerhedstest: Intet er overladt til tilfældighederne

En af de allervigtigste ting for kunden i forbindelse med en sådan løsning er brandsikkerhedstesten, som er et lovkrav.

- I simulerede brandsituationer med en brandbelastning på ca. to megawatt, hvilket omtrent svarer til et sammenstød mellem to lastbiler, kontrollerer vi, om personerne i tunnelen er i stand til at redde sig selv, forklarer Karl Ledermüller.

I sådanne situationer er det særligt vigtigt, at systemet, som omfatter automatisk branddetektering og ventilatorstyring, fungerer perfekt. Som Karl Ledermüller understreger, kan folk kun redde sig selv ud, hvis ventilatorerne er i stand til at holde røgen ved tunnelens loft i et bestemt tidsrum og lede den ud med en passende hastighed i forhold til den konkrete situation.

Testen anses for at være bestået, hvis branden registreres inden for 90 sekunder fra antændelsestidspunktet, og alle påkrævede brandsikkerhedstiltag aktiveres automatisk.

Alle medlemmer af teamet er meget anspændte inden brandsikkerhedstesten

- Alle gennemgår processerne igen mentalt for at være helt sikre på, at alt er, som det skal være – helt frem til det allersidste sekund, før branden antændes. Den seneste brandsikkerhedstest på motorvej S6 blev udført den 21. april 2015, og detekterings- og responstiden var under et minut. Alle kunne med andre ord ånde lettet op – testen var bestået, siger Karl Ledermüller

  

FAKTA:

Der er i øjeblikket fire igangværende projekter: modernisering af tunnelinstallationerne i Bruck an der Mur på S6, konstruktion af den nye Zederhaus-vejunderføring på A10, konstruktion af den nye Lambach-tunnel på B1 og tilslutning af en ny tunnel til det centrale styresystem i Ardning.