Færre forsinkelser og mindre trængsel

Citybanan skal gøre hverdagen lettere for tusindvis af pendlere i Stockholm

 

Citybanan Stockholm  
Som det er i dag, er der kun to spor til rådighed til alle S-tog, regionaltog, fjerntog og godstog, der kører gennem Stockholm. Dette giver i sagens natur anledning til en voldsom overbelastning, men der er udsigt til en klar forbedring af situationen inden for kort tid.

I løbet af 2017 er man nemlig klar med en seks kilometer lang S-togstunnel i nord-/sydgående retning. Samtidig bliver der åbnet to nye S-togsstationer i centrum – Station Stockholm Odenplan og Stockholm City, med direkte forbindelse til de allerede opførte metrostationer. Caverion har leveret de tekniske installationer til begge de nye stationer.

- Arbejdet med at installere belysnings-, kraft- og styresystemer til Odenplan har stået på siden 2013. Vi regner med at være klar i marts, og derefter følger en prøveperiode, hvor vi sikrer, at alt fungerer, som det skal, inden driften overdrages til kunden. Til den tid er stationens systemer helt sammenkoblet med kundens egne styresystemer, hvilket giver et samlet overblik over alle tekniske systemer og installationer, siger Kåre Persson, der er projektleder hos Caverion.

 

Høj driftssikkerhed

Caverion har desuden leveret en løsning, som giver garanti for høj driftssikkerhed. Et reservekraftforsyningsanlæg i form af et højspændingsanlæg beliggende lige uden for bygrænsen sikrer, at de to stationers tekniske systemer kan holdes i drift ved selv længere tids strømafbrydelse.

- Sammen med kunden har vi taget udgangspunkt i en lang række mulige scenarier i tilfælde af strømafbrydelse. Valget faldt på et højspændingsanlæg med en 20 kubikmeter stor dieseltank og i alt fem forskellige metoder til at sikre reservekraftforsyning til begge stationer i en nødsituation. Forudsat at der fyldes diesel på systemet, kan reservekraftforsyningsanlægget holdes i gang i ugevis, siger Kåre Persson.

Ved Stockholms største knudepunkt, Centralstationen, bliver der ligeledes opført en ny S-togsstation med direkte forbindelse til undergrundsbanen. I dag tager det de rejsende op til ti minutter at skifte mellem metrotog og S-tog, men takket være den nye stations bedre forbindelser vil det fremover højst tage et par minutter. Caverion har installeret både sprinklere og varme- og sanitetsløsninger til denne station, Stockholm City.

Citybanan Stockholm

    

Opført i undergrunden

Stationerne Stockholm Odenplan og Stockholm City er begge opført dybt nede i undergrunden under de nuværende undergrundsbanespor, og det har været en stor udfordring med hensyn til logistik og planlægning.

- To eksempler på dette er de lange transporttider og udfordringen med at få de forskellige materialer på plads. Det har desuden været vanskeligt at danne sig et godt overblik over hele projektet, og det har medført, at vi i nogle tilfælde har måttet ty til meget innovative løsninger. Desuden har vi under hele projektet arbejdet tæt sammen med kunden om at identificere og løse potentielle problemer undervejs, fortæller Kåre Persson.