Statens Museum for Kunst

 
 

Caverion sikrer værkerne på SMK

Caverion har udført en teknikentreprise, som omfatter udskiftning af installationer på SMK. De nye installationer skal hjælpe med at bevare kunstens høje kvalitet. Opbevaring af kunst kræver, at luftkvalitet og indeklima er i top. Derfor har Statens Museum for Kunst i 2017 iværksat en stor ombygning af museets tekniske installationer, så kunsten har de bedste forhold. Kunst har brug for ideelt indeklima for at bevare kvaliteten.

Foto: Statens Museum for Kunst

statens-museum-for-kunst-03.jpg
 
 

Museet er fra 1896

 
statens-museum-for-kunst-04.jpg
statens-museum-for-kunst-06.jpg
statens-museum-for-kunst-02.jpg
 
 

Udfordring

 • Udskiftningen af installationer er nødvendiggjort af, at HOFOR i løbet af 2017 ophører med at levere dampforsyning til bygningen. Dampen bruges i dag dels til opvarmning af bygningen og dels til direkte befugtning af ventilationsluften.
 • I fremtiden vil bygningen blive forsynet med vandbåren fjernvarme og fjernkøl, hvorfor der skal installeres nye befugtningsanlæg.
 • Dette medfører væsentlige ombygninger/udskiftninger af de berørte ventilationsanlæg samt forsyninger af varme, køl, CTS og VVS.

Løsning

 • Hovedentreprisen omfatter fjernelse af dampdistributionsanlægget i bygningen og installation af nyt køleanlæg med distributionsanlæg.
 • Desuden erstattes de nuværende mekaniske køleanlæg af fjernkøling. HOFOR står for forsyningen af kølevand til den nye kølecentral. Hovedentreprisen omfatter alle øvrige arbejder i forbindelse med produktion og distributions af køling.
 • Caverions arbejde medfører, at museets rum får et bedre indeklima med de rette temperaturer til de mange værker.
 
 • Byggeår: 2016-2017
 • Kontraktværdi for Caverion: 36,5 millioner kroner

Ydelser:

 • Design & Engineering
 • Projektledelse
 • Intallation

Fagområder:

 • VVS
 • Ventilation og klimaanlæg
 • Køling
 • El
 • IT & Netværk
 • Automation

Sådan har vi hjulpet kunder