Rekruttering af funktionærer

I Caverion lægger vi vægt på, at vores rekruttering af funktionærer er professionel og grundig.

Vores rekruttering varierer alt efter den opslåede stilling, men tager typisk 4-6 uger fra stillingsannoncen er opslået til den rette kandidat er fundet.

HR afdelingen modtager alle ansøgninger og bekræfter modtagelsen inden for 2 dage. HR afdelingen og/eller den relevante chef læser løbende ansøgningerne igennem.

De mest kompetente kandidater til stillingen bliver indkaldt til en samtale via et telefonopkald, hvor samtaletidspunkt aftales. HR afdelingen sender herefter en skriftlig bekræftelse.

Vi bestræber os på, at alle ansøgere får et svar eller statussvar på deres ansøgning inden for ca. 4-5 uger - alt efter stilling.
Forberedelse til samtale

Når du kommer til en jobsamtale hos os, forventer vi, at du er godt forberedt. Du kan f.eks. gøre dig klart, hvad du forventer af os, og hvad du særligt kan bidrage med i forhold til stillingen.


Samtalen

Vi har normalt 2 samtaler med potentielle kandidater før en eventuel ansættelse.

Du vil som regel komme til samtale på din kommende arbejdsadresse, og samtalerne vil vare ca.1-1½ time – medmindre andet aftales.


1. runde samtale

Ved 1. runde samtale vil din kommende chef og HR normalt deltage. Vi vil her gøre vores bedste for at give dig et grundigt indblik i det job, du har søgt, den afdeling, du evt. kommer til at arbejde i samt give dig en generel information om Caverion. Det er vores mål, at du efter samtalen gerne skulle have en klar idé om, hvem vi er og vores kultur, så du kan vurdere, om vi er det rette sted for dig.

Vi vil spørge ind til dine erfaringer, kvalifikationer samt din motivation og styrker i relation til stillingen.


2. runde samtale

Ved 2. runde samtale vil din kommende chef samt overordnet chef ligeledes deltage.

Vi tager en mere uddybende snak om, hvem du er, hvordan du bedst arbejder og agerer i forskellige situationer samt dine evt. ønsker til udvikling.

Vi bruger test, når det er relevant i forhold til det aktuelle job. For os er en test blot et supplement til 2. runde samtalen. Et testresultat kan aldrig stå alene.

Når vi bruger test, sender vi den til dig via mail inden 2. runde samtalen. Når du har udfyldt testen, vil du blive ringet op af en konsulent, som vil give dig en tilbagemelding. Her har du selv mulighed for at korrigere og kommentere din profil fra testen.


Udvælgelse

Når vi har afsluttet alle samtalerne, vil vi foretage en samlet vurdering af kandidaterne og holde deres kompetencer op mod de kompetencer, vi har brug for i den ledige stilling. Det er på denne baggrund, vi udvælger den kandidat, vi ønsker at tilbyde jobbet. Herefter tager vi telefonisk kontakt til kandidaterne og informerer om udfaldet.

Forretningsunderstøttende processer


Du er altid velkommen til at kontakte os for at følge op på, hvor langt vi er i processen.