Samarbejde

Sammen skaber vi bedre løsninger

Samarbejde er nøglen til succes

Caverion er en af Danmarks ledende tekniske totalentreprenør. Vi varetager vores kunders værdier geennem hele livscyklusen for bygninger, industri og infrastruktur. Dette betyder, at vi kan være med helt fra den tidlige fase med rådgivning, projektering og installation, til drift og vedligehold bagefter.

Samarbejde med alle de forskellige aktører, som er involveret, og på tværs af vores egne fag internt, er nøglen til succes. Sammen skaber vi sunde bygninger med glade mennesker.

Samarbejde på tværs af fag

Caverion leverer alle tekniske fag til bygninger, både inden for service, restaurering og nybygning. Vi er også organiseret så de forskellige fag arbejder tæt sammen.

På den måde får vores medarbejdere et unikt kendskab til hele processen og oplever tværfaglighed i praksis. Sammen med en mere effektiv installation og samarbejde, betyder dette at vores medarbejdere hver dag udvikler sig på arbejdet og drager nytte af hinandens viden.

Caverions fagområder

Samarbejde på tværs af landegrænser

Som en del af en stor international koncern kan du drage nytte af viden ikke bare på tværs af afdelingen eller landsdel du arbejder i, men på tværs af landegrænserne.

I Caverion har vi arbejdsgrupper på koncernniveau indenfor forskellige områder med repræsentanter for samtlige lande. Hvad enten du arbejder inden for service, projekter, forretningsudvikling, HR, økonomi, eller marketing, har du et stort netværk af kolleger spredt rundt i Europa.

Sammen arbejder vi kontinuerligt med at forbedre vores processer, og lave fælles arbejdsmetoder og mål, som gør vores arbejdsdag enklere, mere effektiv og ikke mindst spændende.

I Caverion lærer vi af hinanden, og deler viden.

europa-map-599

Samarbejde med fagorganisationerne

"Vi kommer naturligvis ikke igennem med alle vores krav og forslag, men vi bidrager hver dag til, at Caverion bliver et bedre sted at arbejde," siger en af tillidsfolkene i Caverion. Fagorganisationerne bidrager til ordnede arbejdsforhold.

Virksomheden på sin side sætter pris på dette, og har nedfælget i sin personalpolitik, at det er en fordel, at både virksomheden og de ansatte er organiserede.

Som organiseret står du sammen med andre ansatte, og er med til at sørge for, at folk i arbejde har gode rettigheder og rimelige arbejdsforhold.

En stor del af de ansatte i Caverion er fagorganiseret.

samarbeid-fagoganisasjoner