Hoteller og restauranter

Vi har stor erfaring med at sikre effektivt vedligehold og problemfri drift for hoteller og restauranter. Vores indsigt i de krav, der gør sig gældende med hensyn til funktionalitet og sikkerhed, giver sig udslag i løsninger, der er optimale i både økonomisk, teknologisk og driftsmæssig henseende

Vores ekspertise sikrer brugere af bygninger, f.eks. hoteller, restauranter og parkeringsanlæg, kommunikationssystemer og tekniske infrastrukturløsninger, der er både funktionelle, sikre og omkostningsbesparende

Vores omfattende serviceydelser hjælper ejere af hoteller og restauranter med at opnå følgende:

 • Et behageligt, funktionelt og sikkert miljø for såvel ansatte som besøgende
 • Optimale forhold og en høj grad af brugertilfredshed i kraft af eksempelvis automatisk belysningsjustering, aircondition- og køleanlæg samt højhastighedsfibernet
 • Energibesparende faciliteter: minimalt energiforbrug og minimal CO2-udledning
 • Et godt indeklima: større produktivitet og rentabilitet
 • Proaktivt vedligehold og proaktiv rådgivning med deraf følgende stor driftssikkerhed og et forudsigeligt omkostningsniveau
 • Døgnåbne helpdesk- og fjernovervågningstjenester via driftscentre.

Serviceydelser inden for alle områder – lige fra rådgivning til vedligehold

Hos Caverion kan vi påtage os det fulde ansvar for planlægning, udvikling, drift og vedligehold af alle bygningssystemer og -løsninger til hoteller og restauranter. 

Vi tilbyder med andre ord en gennemsigtig serviceydelse fra én og samme leverandør med ét kontaktpunkt til alle kundens behov. Vi er en ansvarlig og økonomisk stabil samarbejdspartner med stor ekspertise inden for en lang række områder og langsigtede mål for øje.  

Referencer

Hoteller-og-restauranter


Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

 • Optimal funktionalitet for hoteller og restauranter 
 • Avancerede, integrerede bygningssystemer med et højt sikkerhedsniveau
 • Fokus på livscyklusløsninger: omkostnings- og energibesparelser 
 • Bæredygtighed
 • Aftaler med klart definerede ansvarsområder
 • Langsigtet planlægning, driftssikkerhed, forebyggende vedligeholdelse og moderniseringer uden driftsforstyrrelser.