Byggefirmaer 

Vi har en lang tradition for et tæt samarbejde med byggefirmaer med vellykkede projekter til følge. Sammen udvikler vi bæredygtige bymiljøer med fuld udnyttelse af moderne informationsteknologi og de sidste nye bygningssystemer.

Vi udvikler, installerer og vedligeholder bygningsløsninger, der gør ejendomme funktionelle, sikre og energibesparende, velegnede til de relevante formål og lette at tilpasse i henhold til fremtidige krav. Vores eksperter sikrer større nytteværdi og konkurrencedygtighed i kraft af professionel rådgivning vedrørende administration af komplekse bygningsautomatiseringssystemer og tekniske løsninger

Vi har også meget stor erfaring inden for automatiseret bortskaffelse af affald, sikkerhedssystemer og højhastighedsdatanetværk, der giver mulighed for eksempelvis adgangskontrol, videoovervågning og AV-løsninger. 

Vi benytter i størst mulig udstrækning moderne, energibesparende teknologier og fremtidssikrede bygningssystemer. Globalt anerkendte licenser giver os bl.a. mulighed for at installere rør til sprinklere samt medicinske og tekniske gasser. Vi kan tilpasse installationerne til det aktuelle projektbudget og justere vores serviceydelser og tidsplaner efter det samlede projektbudget.

Vores omfattende serviceydelser hjælper byggefirmaer med at opnå følgende

  • Effektiv, pålidelig og integreret projektimplementering med ét kontaktpunkt 
  • Professionel projektledelse
  • Ekspertise inden for tekniske totalløsninger til ejendomme 
  • Pålidelighed med hensyn til såvel kvalitet som omkostningsberegninger.     

Totalløsninger til byggefirmaer via én og samme samarbejdspartner

Hos Caverion kan vi påtage os det fulde ansvar for planlægning, udvikling, drift og vedligehold af alle tekniske systemer og løsninger på vegne af byggefirmaer.

Vi tilbyder med andre ord en gennemsigtig serviceydelse fra én og samme leverandør med ét kontaktpunkt til alle kundens behov. Vi er en ansvarlig og økonomisk stabil samarbejdspartner med stor ekspertise inden for en lang række områder og langsigtede mål for øje.  

Vi kan også varetage opgaver i forbindelse med energivurderinger og inspektion af installationer fra myndighedernes side. Om nødvendigt kan vi planlægge og implementere de påkrævede ændringer, så ejendommen er klargjort til certificering, eksempelvis LEED-certificering. 

Referencer

"Dette projekt er udfordrende, ikke bare teknisk, men også på grund af den stramme tidsplan, så det er meget vigtigt med stor teknologisk knowhow. Vi valgte Caverion, fordi vi havde samarbejdet med dem tidligere og vidste, at der var tale om en meget kompetent samarbejdspartner, og da det i løbet af kontraktforhandlingerne stod klart, at Caverion var villig til at påtage sig opgaven, var vi ikke i tvivl om, at projektet er i gode hænder," siger Kari Sundelin, byggeadministrator hos Skanska.

"Vi har et godt samarbejde med Caverion, og vi bestræber os i fællesskab på at finde de bedst mulige løsninger og imødekomme slutkundens krav til bygningen," siger Roar Alstad, projektleder hos Skanska.

"Dette projekt er meget krævende, eftersom arbejdet udføres i forretningslokaler, der er i brug hele tiden, og der er en stram tidsplan. Det er derfor altafgørende, at der er et problemfrit samarbejde mellem alle involverede parter. Vi valgte Caverion som samarbejdspartner i samråd med kunden, og ud over det økonomiske aspekt blev der lagt vægt på kontaktpersonernes kommunikationsevne og den tekniske kompetence. Vi synes selv, at vi har fået sammensat et team, der er i stand til at leve op til kundens forventninger," siger Pekka Siponen fra Fira Oy.

"Kontor- og forretningskomplekset Dixi har fået en flyvende start, så vi har allerede taget hul på anden fase. Første fase blev belønnet med den første LEED-certificering på platinniveau, der nogensinde er blevet tildelt et projekt af denne art i Finland. Bygningssystemerne var afgørende for opnåelsen af denne certificering, og vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Caverion i næste fase af Dixi-projektet," siger Timo Lehmus, chef for YIT's ejendomsudviklingsdivision.

Afdelingsleder for Veidekke Sogn og Fjordande, Svein Even Dale, siger, at de valgte Caverion, fordi der er åbenlyse fordele ved at vælge en entreprenørvirksomhed, som er i stand til at dække samtlige tekniske fagområder og, er involveret i alle dele af projektet, lige fra udvikling til projektledelse og installation. "I og med at Caverion er vores eneste samarbejdsparter i forbindelse med dette projekt, reduceres de projektrelaterede risici, og vi sparer desuden både tid og penge. På denne måde nedbrydes de naturlige skel mellem de enkelte fagområder, og der er garanti for et optimalt samspil mellem alle de tekniske systemer."

"ClimaCeil hæver hele bygningens kvalitetsniveau, og sikrer et godt indeklima for eleverne," siger projektleder Geir Garlid fra Bergen Kommune.

"VVO er Finlands førende lejeboligselskab. Hos VVO lægger vi stor vægt på at spare på energien, eftersom energiomkostningernes andel af de samlede ejendomsvedligeholdelsesomkostninger er steget eksplosivt siden det forrige årti. I forbindelse med vores nye byggeprojekter efterspørger vi derfor løsninger, der sikrer beboerne optimale forhold på en energibesparende måde. I projektet på Lauri Korpisen katu implementeres der en række løsninger af denne art, f.eks. automatisk, behovsstyret ventilation. Bygningens beboere behøver med andre ord ikke bekymre sig om hverken temperaturforhold eller energiforbrug," siger Anna Ritonummi, projektleder hos VVO.

Byggefirmaer


Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

  • Reducerede projektomkostninger og mindre risiko for byggefirmaer
  • Avancerede, integrerede bygningssystemer med en høj grad af sikkerhed og funktionalitet
  • Fokus på livscyklusløsninger: omkostnings- og energibesparelser
  • Bæredygtighed
  • Aftaler med klart definerede ansvarsområder