Livscyklus ansvar på politistationen i Holstebro

Holstebro Politistation

Med gule vinduer er den nye politistation i Holstebro let at få øje på, som den ligger mellem skurvogne og nye naboer og venter på at blive klar i løbet af foråret. I skurvognene bor de af Caverions medarbejdere, som kommer langvejs fra.

Det gør montør Morten Dissing, som er ansat i projektforretningen, og som er ved at gøre et af Caverions livscyklus projekter klar til aflevering. Der er langt fra Morten Dissings hjem på Fyn til Holstebro, så han bor på førstesalen af en skurvogn på en byggeplads fra mandag til torsdag. Arbejdsdagene er lange, men det er weekenden til gengæld også.
 
Holstebro Politistation

"Det er altså ikke så slemt at bo i en skurvogn," griner Morten Dissing, fordi journalisten ser lidt skeptisk op på hans midlertidige hjem.
"Det passer mig fint at arbejde sådan her. Jeg har ikke længere små børn hjemme, og min kone er indforstået med, at jeg er væk i hverdagene. Vi har lange arbejdsdage, fordi vi har fri om fredagen, og når det bliver torsdag eftermiddag, kører jeg hjem og slapper af indtil mandag morgen," fortæller Morten Dissing, imens vi går rundt i den endnu ikke færdige politistation.
 
Holstebro Politistation

 

Vi tager livscyklus ansvar

Politistationen i Holstebro er et OPP-projekt, (Offentligt-Privat Partnerskab) og Caverion tager livscyklus ansvar for bygningen. Ud over at Caverion leverer alle byggesystemer, står vi også for teknisk vedligehold, rengøring og vedligeholdelse af udendørsområderne de næste 25 år. Netop livscyklus ansvar for bygninger og anlæg er den overordnede strategi for alle Caverions løsninger, og vi sørger blandt andet for større energieffektivitet, så kunden tager hensyn til miljøet og holder udgifterne nede.

"Når jeg går rundt på politigården og udfører mit arbejde, tænker jeg ikke over, at jeg arbejder i et strategisk satsningsområde, som der er fokus på. Jeg kan lide mit arbejde, og så er det godt, at Caverion vinder mange OPP-projekter, som jeg så kan være en del af," siger Morten Dissing.

Stort arbejde med persienner

Morten Dissings arbejde går blandt andet med installering af røgudluftningstryk i bygningen samt installation af solafskærmning.

"Det er et stort arbejde, fordi der skal persienner i samtlige vinduer. Persiennerne skal sidde mellem to lag glas og kan trækkes helt op, så der er rent glas, lægges vandret eller drejes," forklarer Morten Dissing.

Installation af røgudluftningstryk i bygningen foregår i stueetagen, hvor trykkene er placeret. I tilfælde af brand kan trykkene åbne de store vinduespartier, så røgen kan komme ud.


 
Holstebro Politistation

 

Alle kompetencer i spil

Brandalarmeringsanlæg og sikkerhedszoner sikrer politistationen. Hvis brandalarmen går, er den overordnet alle andre systemer på stationen.

"På de her store projekter, hvor vi har teknikentreprisen, er det spændende, at alle vores kompetencer kommer i spil. Jeg arbejder tæt sammen med mine kolleger, som laver andre dele af politistationen," siger Morten Dissing.

  
Holstebro Politistation
 

 

Fakta om OPP

Caverion er driftsleverandør på projektet, som inkluderer levering af alle byggesystemer, efterfulgt af teknisk vedligehold, rengøring og vedligeholdelse af udendørsområderne for de næste 25 år. I projektet tager Caverion det fulde ansvar for planlægning, bygning, drift og vedligehold af alle tekniske systemer og løsninger som elektricitet, varme og VVS, ventilation og air condition, såvel som sikring, sikkerhed og bygningsinstallationer. Derudover er Caverion ansvarlig for bygningens effektivitet, brugervenlighed, sikkerhed og tilstand i hele ejendommens livscyklus.