Space for Innovation

Caverions forsknings- og udviklingscenter (Caverion Space for Innovation) ligger i Aachen, Tyskland. Stedet er Caverions kreative centrum med 1.000 m² gulvplads, hvor vi fører fremtidens bygningstjenester ud i livet i form af pålidelige, sikre, komfortable, effektive og bæredygtige løsninger.

Caverion har særkompetence inden for livscyklussen i ejendomme med særlige krav, f.eks. gastætte biosikre laboratorier og renrum, biograf-/musiksale og tv-studier med store krav til akustik samt komfortable sale, udstillingslokaler o.l. med aircondition.

Endvidere sikrer vi et godt indendørsklima ved at udvikle egne produkter og løsninger til ventilation, automatisering i bygninger, systemintegration og automatiseret bortskaffelse af affald.

Video fra vores ​udviklingscenter i Aachen

Forsknings- og udviklingscenter

  • Specialiserer sig i forskning og udvikling af avancerede produkter til ventilation, køling og opvarmning
  • Administrerer teststationer til simulering af ventilations-, kølings-, opvarmnings- og akustikkoncepter i realistiske scenarier til krævende arbejdssteder og bygningssystemer
  • Validerer funktioner i ventilations-/airconditionkomponenter og -systemer i laboratorietest i 1:1-skala for at sikre en høj standard inden for komfort, luftgennemstrømning og støjkrav
  • Anvender CFD-computersimuleringer (Computational Fluid Dynamics) til at beregne luftgennemstrømning i rum ud fra computermodeller i tilfælde, hvor det er ikke muligt at udføre laboratorietest i 1:1-skala, f.eks. i lufthavne, sportshaller, auditorier og spillesteder

Teststationer osv.

  • 200 m³ ekkorum til akustiske målinger
  • Målerum til HVAC-systemer udstyret med facade til simulering af sommer- og vinterforhold
  • Testrum til indendørsklimatest, hvor komfortparametre kan indstilles efter specifikke behov
  • 12 m høj klimasal til luftkonditionering i spillesteder med gennemstrømmende luftvolumener på op til 20.000 m³/t og en kølekapacitet på op til 250 kW

Forsknings- og udviklingscenteret har fokus på funktionelle løsninger, der øger sikkerhed og komfort for mennesker i deres arbejds-/boligmiljø.

Innovation Path - Caverions showroom