Information om COVID-19

Caverion har kriseplaner klar, så vi kan opretholde vores services og holde forretningen i gang, samtidig med at vi følger myndighedernes retningslinjer.

Caverion tager coronavirus-pandemien meget alvorligt. Vi gør alt for at bremse virussen og minimere smitten. Sikkerhed og sundhed er vores højeste prioritet.
 
Vi er i dialog med vores kunder for fortsat at yde en god service og imødekomme deres behov. Vi har oprettet et krise-team, som overvåger situationen og vejledninger fra myndighederne, giver instruktioner og rådgiver vores medarbejdere. Sikkerhed først

Sikkerhed kommer som altid først i Caverion. Og derfor har vi indført adskillige beskyttelses-foranstaltninger for både at sikre vores medarbejdere og samfundet.  

Vi har foretaget følgende tiltag:  

  • Vi har instrueret vores medarbejdere i at følge de danske myndigheders retningslinjer og særlige instruktioner fra vores kunder
  • Vi fremmer god hånd hygiejne og andre lignende tiltag, som at holde afstand hos vores kunder og hos os selv. Vores medarbejdere, der har mulighed for det, arbejder hjemmefra
  • Vi har beredskabsplaner i hver afdeling, herunder et øget fokus på ressourceplanlægning og risikovurdering ift. smitte af kritiske ressourcer
  • Vi prioriterer at holde møder med kunder og samarbejdspartnere online, og vi fraråder interne, fysiske møder
  • For Caverions medarbejdere er kun kritiske internationale forretningsrejser tilladt, og hvor myndighederne tillader det. Rejserne skal godkendes af adm. direktør. Også indenlandske forretningsrejser er begrænset til det absolut nødvendige. Ved privat rejse skal alle Caverion-medarbejdere følge de lokale myndigheders instruktioner. Caverion anbefaler ikke at rejse internationalt og at undgå unødvendige rejser indenlands
  • Hvis en Caverion-medarbejder har symptomer på smitte, følger vi sundhedsmyndighedernes vejledning og informerer hendes / hans linjeleder samt vores HR afdeling
  • Vi er specielt opmærksomme på hygiejne foranstaltninger vedrørende vores teknikere både før, under og efter et kundebesøg
  • Vi holder løbende vores organisation informeret om myndighedernes og vores egne COVID-19 retningslinjer via e-mail, online møder, websites og den daglige leder
Betjening af vores kunder

Fordelen ved digitale forbindelser bliver meget tydelig i en situation som denne: Alle vores remote bygningstjenester fungerer som normalt, og vores Helpdesk-service er åben.

Caverion har mange opgaver og funktioner inden for infrastrukturer og brancher, der beskrives som kritiske for samfundet af de offentlige myndigheder. Disse kritiske funktioner skal opretholdes. 
Blandt dem er levering af drikkevand, spildevand og energiforsyning (såsom drift og vedligeholdelse af vores kunders anlæg - inklusive transmissionssystemoperatører, der leverer strøm i nødsituationer), vedligeholdelse af telekommunikation og brandbeskyttelse. 

De inkluderer også vedligeholdelse og drift af kritiske bygninger, såsom hospitaler, plejecentre, supermarkeder og infrastruktur som lufthavne, metroer og tog. 

Bortset fra de ydelser, der er kritiske for samfundet, gør vi vores yderste for at fortsætte med at levere service til alle vores kunder og forsøger at holde en løbende, tæt dialog.

 

 

 


Caverion overvåger løbende situationen og vil tage de nødvendige skridt for at reducere risikoen for at sprede smitten, og vi vil løbende opdatere vores planer. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at komme igennem disse udfordrende tider med færrest mulige menneskelige og driftsmæssige omkostninger. 

Med venlig hilsen 

Carsten Sørensen
Adm. Direktør, Caverion A/S 

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt din Caverion kontaktperson eller kommunikationsspecialist Louise Wilhelmsen

 

Version: 18-03-2020 

servicedesk_270x270