Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Fortrolighedserklæring

Hos Caverion Danmark A/S påtager vi os ansvaret for at sikre, at personoplysninger om brugerne af vores tjenester holdes fortrolige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (dvs. databeskyttelsesdirektivet) med eventuelle ændringer, de lokale medlemslandes lovgivning på grundlag af dette direktiv samt eventuelle andre relevante love.

Når du benytter denne hjemmeside, accepterer du samtidig nærværende fortrolighedserklærings vilkår og betingelser. Når du benytter vores hjemmeside, giver du samtidig dit samtykke til, at vi gemmer og bruger cookies i overensstemmelse med nærværende fortrolighedserklærings vilkår. Hvis du ikke er indforstået med den heri beskrevne praksis med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, bør du ikke benytte vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål om eller kommentarer til nærværende fortrolighedserklæring, skal de stiles til den adresse, der er angivet nedenfor under "Definitioner".

Definitioner

"Caverion" eller ”vi” eller "os" eller "selskabet": Caverion Danmark A/S, CVR-nr. 10112354, Vejlevej 123, 7000 Fredericia Tlf.: +4576232323. E-mailadresse: caverion.dk@caverion.com
 
Personoplysninger: Alle slags oplysninger, som kan bruges til direkte eller indirekte identifikation af en nulevende fysisk person.
 
"Bruger(e)" eller "du"/"dig" eller "kunde(n)": Bruger(e) af hjemmesiden.

"Hjemmeside(n)": Den hjemmeside, der har den primære webadresse, samt Caverions landespecifikke domæner, kampagnedestinationssider (f.eks. hub.caverion.com) og platforme på de social medier.

Cookies

En "cookie" er en lille tekstfil, som en webserver placerer på din computer eller en anden enhed, når du besøger en hjemmeside. Formålet med cookies er at skræddersy din oplevelse på nettet til dig personligt ved at gøre det muligt for en hjemmeside at genkende din enhed, når du vender tilbage til den pågældende hjemmeside. Hver af disse cookies tildeles specifikt din enhed, og det er kun den server, der har placeret den aktuelle cookie, som er i stand til at "læse" den efterfølgende. En cookie kører ikke programmer, og den kan ikke bruges til overførsel af virus eller anden malware eller på anden vis skade din enhed eller dine filer. Det er ikke muligt at identificere en bruger alene ved brug af cookies eller tilsvarende teknologi.

De cookies, der bruges på hjemmesiden, bruges på en sådan måde, at der ikke registreres fortrolige oplysninger om brugeren af tjenesten. Vi bruger eksempelvis cookies til målings- og undersøgelsesformål med henblik på at finde frem til typen og omfanget af brugen af hjemmesiden. Vi kan bruge cookies i forbindelse med såkaldt "direct marketing" rettet mod andre virksomheder eller markedsføring baseret på brugerlister og remarketing. Formålet med denne form for markedsføring er at give brugere, som tidligere har besøgt koncernens hjemmeside, oplysninger om specifikke tjenester, koncernen tilbyder. De indsamlede oplysninger bruges muligvis også til rapportering om demografiske oplysninger, interesser og såkaldte "eksponeringer" på GDN.

Cookies giver ikke adgang til eller mulighed for at kopiere enhedens datalagringsenhed, f.eks. dens harddisk. Brugeren kan blokere cookies ved at ændre de relevante indstillinger i sin internetbrowser. Dette frarådes dog, da det kan indvirke negativt på sidernes funktionalitet. Brugeren kan også til enhver tid slette cookies via sin internetbrowser.

Remarketing

Der kan målrettes reklamer mod brugerne via tredjepartstjenesteudbydere såsom Google og Facebook. Det foregår på den måde, at disse tjenesteudbydere placerer en remarketingsporingscookie med henblik på visning af reklamer. Remarketing giver Caverion mulighed for at skræddersy vores markedsføringstiltag i henhold til dine præferencer.

Annoncering på grundlag af onlineadfærd

Cookies bruges til at indsamle data vedrørende din onlineadfærd. Du får muligvis vist reklamer fra os via tredjepartsleverandører, når du besøger hjemmesider eller applikationer på internettet.

Her kan du se den nyeste version af Google Inc.'s politik vedrørende interessebaseret annoncering: http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=da&answer=143465

Brugeren kan om ønsket administrere sine præferencer med hensyn til markedsføring baseret på brugerlister via hjemmesiden "Your Online Choices" (Dine onlinevalg): http://www.youronlinechoices.com/den. Du kan administrere dine indstillinger vedrørende annoncering og markedsføring på Google her: http://google.dk/ads/preferences.

Fravalg af remarketing

Websiteanalyse

På denne hjemmeside bruges der såkaldt websiteanalyse i form af Google Analytics, som er en internetanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Websiteanalyse bruges til analyse af trafik på hjemmesider på grundlag af cookies (tekstfiler). De oplysninger, der genereres via disse cookies (f.eks. IP-adresser), overføres til og gemmes hos tjenesteudbyderen (Google i USA). Tjenesteudbyderen bruger efterfølgende oplysningerne i forbindelse med rapportering til hjemmesideejere og andre tjenester med relation til hjemmesideaktivitet og internetbrug.

Tjenesteudbyderen kan overfører  data til tredjeparter, hvis dette er et lovkrav, eller hvis tredjeparter behandler oplysninger på tjenesteudbyderens vegne.

Du kan deaktivere cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Dette frarådes dog, da det kan indvirke negativt på hjemmesidens funktionalitet.

Når du bruger denne hjemmeside, giver du samtidig dit samtykke til, at websiteanalysetjenesteudbyderen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nærværende fortrolighedserklæring til de heri beskrevne formål.

Fravalg af websiteanalyse

Direct marketing

På hjemmesiden bliver du muligvis bedt om at angive, om du ønsker at modtage meddelelser om bestemte emner via e-mail og/eller almindelig post. Hvis du vælger at modtage disse meddelelser, accepterer du samtidig, at Caverion og vores associerede selskaber muligvis bruger dine personoplysninger til at sende dig meddelelser om eksempelvis produkter, tjenester og kampagnetilbud.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer med hensyn til direct marketing via den fravalgsmulighed, du kan vælge i hver eneste meddelelse af denne type. Hvis du fravælger denne type meddelelser, slettes dine kontaktoplysninger på Caverions mailingliste, men det medfører ikke automatisk, at dine personoplysninger slettes i vores database(r).

Oplysninger vedrørende kunderelationen

Hvis du er kunde hos Caverion, kan vi kontakte dig via e-mail med oplysninger vedrørende forholdet mellem Caverion og dig som kunde, også selv om du ikke har givet udtryk for et ønske om dette. Ligesom det er tilfældet med direct marketing, kan du fravælge disse meddelelser via den fravalgsmulighed, du kan vælge i hver eneste e-mail af denne type.

Indsamling af personoplysninger

Generelt behøver du ikke angive nogen personoplysninger, når du besøger hjemmesiden. På visse dele af hjemmesiden bliver du dog muligvis bedt om at angive personoplysninger, når du tilmelder dig en tjeneste, du har anmodet om.

Hos Caverion indsamler vi kun personoplysninger, der er relevante for vores forhold til kunden, og vi gemmer ikke oplysningerne i længere tid end det tidsrum, som er nødvendigt for at realisere de aktuelle formål, eller som loven eller de aktuelle aftalevilkår foreskriver.

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Caverions behandling af personoplysninger tjener følgende formål:

  • at forbedre vores tjenester samt at levere skræddersyede tjenester og skræddersyet indhold baseret på brugernes konkrete behov og interesser, bl.a. i form af e-mailmarkedsføring, applikationer og telefonopkald
  • at afholde konkurrencer og lignende aktiviteter i reklameøjemed
  • at informere dig om eventuelle ændringer af Caverions politikker, produkter og/eller tjenester
  • at garantere sikker brug af hjemmesiden via enhver enhed
  • forbedring af hjemmesiden
  • behandling og håndtering af klager og anmodninger
  • forbedring af vores tjenester via kundeundersøgelser og feedback på hjemmesiden.

Beskyttelse af personoplysninger

Alle personoplysninger, du giver Caverion, gemmes på sikre servere, som der kun er adgang til ved indtastning af legitimationsoplysninger. Både hos Caverion og vores tjenesteudbydere træffes der alle rimelige foranstaltninger med henblik på at sikre, at dine personoplysninger altid er beskyttede. Hos Caverion forbeholder vi os ret til at gemme og bruge de oplysninger, der er gemt i vores databaser, og andre oplysninger, vi har indhentet om kundernes aktiviteter på hjemmesiden, i et rimeligt tidsrum, men vi er ikke forpligtede til dette.

Videregivelse af personoplysninger

Hos Caverion videregiver vi ikke personoplysninger til parter, der ikke er en del af Caverion-koncernen, bortset fra vores samarbejdspartnere, leverandører og underleverandører. Af hensyn til hjemmesidens funktionsdygtighed og for at sikre strømlinede processer på tværs af landegrænser er vi muligvis nødt til at videregive dine personoplysninger til selskaber, der driver virksomhed uden for EU/EØS (eksempelvis hvis vores servere er placeret i et land, der ikke er med i EU/EØS). Du giver dit udtrykkelige samtykke til, at Caverion har ret til at videregive dine personoplysninger inden for EU/EØS med henblik på at realisere de formål, der er beskrevet i nærværende fortrolighedserklæring, og uden for EU/EØS af de årsager, der henvises til i den danske persondatalov. I sådanne tilfælde træffer Caverion rimelige foranstaltninger med det formål at sikre, at oplysningerne behandles i henhold til den standard, Caverion har fastlagt.

Ret til at nægte at give samtykke til behandling af personoplysninger

Du har ret til at nægte at give samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på direct marketing, fjernsalg og anden markedsføringsrelateret kommunikation, markedsundersøgelser og opinionsundersøgelser, ved at informere os om, at du ønsker at fravælge denne behandling. Vi sender dig kun markedsføringsrelaterede elektroniske meddelelser (via e-mail, SMS osv.), hvis du har givet dit samtykke hertil (tilvalgt dette), og du kan til enhver tid fravælge sådanne meddelelser.

Ret til adgang og rettelse

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi har gemt i vores datafil om dig, ved at anmode herom i form af et underskrevet eller på anden vis bekræftet dokument eller ved selv at møde op på en af koncernens adresser og anmode herom. Du har også ret til at gennemgå, opdatere, fjerne og rette dine personoplysninger eller anmode om, at vi gør det på dine vegne. Du har endvidere ret til at anmode om at få de personoplysninger, vi har registreret om dig, tilsendt uden beregning én gang årligt. Du skal dog være opmærksom på, at du ved at trække dit samtykke til Caverions brug af dine personoplysninger tilbage muligvis forhindrer os i at stille de oplysninger, du har anmodet om, til rådighed for dig.

Tredjeparters hjemmesider og tjenester

På vores hjemmesider er der muligvis links til tredjeparters hjemmesider. På disse tredjeparters hjemmesider er behandlingen af dine personoplysninger muligvis underlagt andre vilkår og betingelser end Caverions. Caverion fralægger sig ansvaret for den behandling, fortrolighedserklæring og praksis med hensyn til kundeoplysninger, der benyttes på tredjepartshjemmesider, der linkes til på vores hjemmeside eller i nærværende fortrolighedserklæring.

På vores hjemmeside har du muligvis adgang til at offentliggøre dit eget materiale via sociale netværk (f.eks. Facebook og Twitter). Brugen af dette materiale og relaterede oplysninger (f.eks. personoplysninger) via disse tjenester er underlagt de pågældende tjenesteudbyderes fortrolighedserklæring samt vilkår og betingelser, og vi har hverken adgang til eller kontrol over disse tredjeparters tjenester, og de er heller ikke underlagt nærværende fortrolighedserklæring.

Opdatering af fortrolighedserklæringen

Hos Caverion forbeholder vi os ret til at ændre nærværende fortrolighedserklæring, og vi håber, at du vil gennemgå den for eventuelle ændringer fra tid til anden.

Kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid kontakte Caverion med henblik på at kontrollere de personoplysninger, vi har registreret om dig. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Caverion via den relevante formular på vores hjemmeside.