Smart, energieffektiv og bæredygtig

Supermarkeder og dagligvarebutikker har et af de højeste energiforbrug blandt de kommercielle bygninger. Vi har imidlertid allerede midlerne til at spare energi og reducere kuldioxidemissionerne i dagligvarebutikker.


 
Køling

 

Køling

Kølesystemer tegner sig for 35-50 % af en dagligvarebutiks samlede energiforbrug. Køleanlæg i detailhandlen spiller en vigtig rolle i forbindelse med opfyldelse af målene for bæredygtighed og effektivitet.

icon-01.png

 

Sikkerhed og overvågning

Pålidelige data om dine kunders adfærd i butikken, samtidig med at du opretholder den fysiske sikkerhed. Dette kan bruges til at optimere butikkens indretning, forbedre kundeoplevelsen og øge salget.

Forordning

 

Forordning

Nationale og EU-regler har til formål at fremskynde den grønne bølge af bygningsrenoveringer og øge brugen af intelligent teknologi i alle bygninger samt at reducere drivhusgasemissionerne inden 2030.

 

Caverion Energy Centre

Supermarkeder og detailhandelsmiljøer er typiske miljøer, der kræver opvarmning og køling på samme tid: opvarmning (om vinteren) eller køling (om sommeren) for at holde butikken behagelig for de mennesker, der befinder sig derinde, med sofistikeret køleautomatisering for at holde produkterne friske og sikre. Ved at anlægge en holistisk tilgang til den energi, der anvendes i et supermarked, og ved at kontrollere både den energi, der forbruges, og den energi, der skabes (f.eks. ved at udnytte den varme, der genereres ved køling), kan vi skabe et yderst effektivt og bæredygtigt supermarked.

  • Besparelser på 60-70 % i forhold til traditionelle systemer
  • Testet og hurtig at installere
  • Service og vedligeholdelse fra en enkelt partner

Bæredygtig CO2-køling

Den globale opvarmningseffekt af traditionelle, syntetiske kølemidler (F-gasser) er op til 25 000 gange større end ved brug af kuldioxid som kølemiddel.

F-gasser har typisk været anvendt i udstyr til køling, aircondition og varmepumper, og at skifte til naturlig CO2-køling er et meget effektivt skridt, som supermarkeder kan tage for at opfylde bæredygtighedsmålene og samtidig forbedre effektiviteten!

Forbedre kundeoplevelsen i et sikkert og trygt miljø

Der genereres store mængder data fra kameraer, og de kan integreres med andre systemer for at give kunderne værdi ud over fysisk sikkerhed.

For eksempel kan kameradata analyseres sammen med data fra anden teknologi fra bygningsstyringssystemet (BMS), og disse data kan bruges til at skabe varmekort over bevægelser i en butik for at optimere indretningen uden at kompromittere kundernes privatliv.


 

Read more: