Intelligente skoler øger trivsel og læring

Børn lærer bedst i trygge og inspirerende læringsmiljøer. Med langsigtet tænkning og intelligente investeringer kan vi skabe fremragende betingelser for børnene i dag og for de kommende generationer. Undersøgelser har vist en klar sammenhæng mellem indendørs luft og læringsresultater: En øget ventilation i klasseværelserne kan forbedre børnenes testresultater med op til 5 % og øge det daglige fremmøde med op til 2,5 %, hvilket beviser, at intelligente skoler også er intelligente investeringer!


 

ABC'erne til forbedring af en skoles resultater:

 
AV-systemer

 

Moderne AV-systemer

Audiovisuelle systemer til undervisning giver lærerne mulighed for at vise information på en klar og interaktiv måde. Smarte AV-værktøjer beriger læring på afstand såvel som på stedet, integreret med f.eks. lyd-, lys- og videoproduktioner og præsentationer.

SmartView

 

Caverion SmartView

Med Caverion SmartView kan lærere og skoleledere nemt se de indendørs forhold i hvert klasseværelse (f.eks. temperatur, CO2-niveauer) og foretage justeringer for at skabe de ideelle forhold i klasseværelset.

Ventilation

 

Forbedret ventilation

Luftkvaliteten indendørs har stor betydning for kognitive funktioner: mennesker klarer sig bedre i grønne bygninger med bedre ventilation. Korrekt ventilation og klimaanlæg hjælper med at forhindre spredning af sygdomme og partikler og skaber sundere lektionsmiljøer.


 

Livscyklusforvaltning af skoler og andre offentlige bygninger

Et offentligt-privat partnerskab (eller OPP) er en langsigtet kontrakt mellem en tjenesteudbyder som Caverion og et statsligt organ. I denne model tager vi os af bygningen i hele dens livscyklus: Vi tager os af facility management og vedligeholdelse og sikrer, at systemerne fungerer som planlagt, og at beboerne altid ved, hvem de kan henvende sig til.

Fordele ved OPP og livscykluskontrakter:

  • Caverion garanterer ejendommens funktionalitet i op til 25 år.
  • Vi tager ansvaret for vedligeholdelsen og sikrer, at der ikke ophobes en vedligeholdelsesgæld.
  • Vi planlægger, implementerer og vedligeholder alle bygningsteknologier for at sikre en problemfri drift gennem hele livscyklussen.
  • Vi bærer risikoen, så vores partnere er klar over alle forventede omkostninger i de næste 25 år.
 

 

Uddan dig yderligere:

 
 

Results

0
Sortér efter

Ingen resultater