Forretningsetik

Caverion HQ in Vapaala

Caverion anvender høje kvalitetsstandarder, og 100% af Caverion-forretningen er ISO 9001-kvalitetscertificeret. Som et børsnoteret selskab er det vores pligt at være en rentabel investering for vores ejere gennem bæredygtig drift.

Dataansvar

Caverion kommer i besiddelse af kundeejede oplysninger i forbindelse med levering af ydelser, hvilket understreger vigtigheden af korrekt datastyring. Caverion har truffet foranstaltninger for at sikre, at de behandlede oplysninger er sikre og pålidelige. For at nå de rette databehandlingsmål har Caverion implementeret informationssikkerheds- og databeskyttelsespolitikker. Caverion har modtaget ISO / IEC 27001 informationssikkerhedscertifikat for sine fælles IT-ydelser.

Retningslinjer for sponsorering

Caverion er forpligtet til at drive forretning transparent og ansvarligt, og Caverions retningslinjer og instruktioner for sponsorering afspejler dette. Sponsorater må aldrig gives for at få en fordel i en bestemt forretningstransaktion eller -mulighed. Caverion yder ikke økonomiske bidrag til politiske partier eller grupper eller til individuelle politikere.

Mod korruption og bestikkelse

Adfærdskodeksen viser tydeligt Caverions politik for korruption og bestikkelse: Caverion har nultolerance over for korruption, bestikkelse, konkurrencebegrænsende adfærd, diskrimination, chikane eller enhver ulovlig handling. Følgende principper styrer Caverions forhold til sine leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere:

  • Caverion tolererer ikke nogen form for bestikkelse eller andre ulovlige betalinger i forholdet til sine leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere.
  • Caverion gør alt i sin magt for at forhindre bestikkelse, korruption og økonomisk kriminalitet.
  • Caverion støtter åben og fair konkurrence på alle sine markeder. Caverion overholder gældende konkurrencelovgivning i enhver aktivitet og undgår situationer, hvor der er risiko for, at konkurrenceregler kan blive overtrådt.
  • Caverion overvåger sine politikker mod bestikkelse ved at undersøge alle rapporter, der er foretaget gennem dets anonyme whistle-blowing-kanaler.