Caverion har næsten 100 års erfaring inden for den danske energisektor

Omlægningen af vores energisystemer til vedvarende energi kræver store opgraderinger og udbygninger…

Omlægningen af vores energisystemer til vedvarende energi kræver store opgraderinger og udbygninger af den danske el infrastruktur. Energikilder, som sol og vind, udgør en større og større andel af den samlede energiproduktion. Samtidig sker der et skifte fra fossile brændstoffer til el, f.eks. inden for transportområdet. Power-to-X løsninger vil ligeledes sætte nye krav til elnettet.

 

Caverion har næsten 100 års erfaring med opbygning og vedligehold af det danske elnet og samarbejder i dag med transmissions- og distributionsselskaber i det meste af landet. Over de senere år har vi ligeledes opbygget stor erfaring med opførelse og vedligehold af store solcelleparker.

Vi tilbyder ydelser til kraftværker, distributions- og transmissionsselskaber, samt sol- og vindenergi udviklere inden for rådgivning, leverancer, nyopførelse og vedligeholdelse af både luftlednings- og kabelanlæg samt koblingsstationer og koblingsanlæg. Vores erfarne stab af højspændingsmontører er fordelt over hele landet.

 
caverion-hoejspeaning-03.jpg

Luftlinjer

Caverions mangeårige erfaring inden for transmissionslinjer fra 60 – 400kV gør os til en professionel samarbejdspartner inden for alle typer af luftledningsanlæg. Vi tilbyder alle former for arbejde, det kan være montage, demontering, linjeeftersyn, renoveringsopgaver såsom udskiftning af fase og jordtråd, om-galvanisering og ombytning af stålmaster samt udskiftning af træmaster.

 

 

Kabellægning

Caverion udfører kabellægning af højspænding fra 10 til 150kV. Vores medarbejdere er særdeles kvalificerede og rutinerede og har stor erfaring med div. kabellægning både med anvendelse af gravekasse og kabellægning i åben rende.

Vi har gennem årene kabellagt mange kilometer højspændingslinjer, og vi har det rigtige udstyr til at udføre kabling i alle forskellige typer terræn, også i områder med høj grundvandsstand. Vi har gravekasser i flere forskellige profiler og størrelser, og vi har de rigtige kabelspil, både traktormonterede og trailerspil monteret med trækbegrænsning samt udlæsning af træk-data. Vi har kabelvogne til de fleste tromlestørrelser og desuden et stort udvalg af div. kabelruller.

caverion-hoejspeaning-02.jpg
 

 
caverion-hoejspeaning-04.jpg

Maskiner

Vores maskinpark består af krantraktorer fra 10 til 56 ton-meter, som alle er monteret med mandskabskurv og med løftehøjde op til 34 meter. Vi har over flere terrængående lastbiler monteret med kraner op til 135 ton-meter, ligeledes med kurv og med løftehøjde op til 40 meter. Desuden har vi 4 mobilkraner fra 80 til 130T, disse kan også monteres med mandskabskurv og har løftehøjder op til 60 meter. Vi har et stort udvalg af diverse kabelvogne, samt tråd-trækningsudstyr, tråd-bremser afdækningsvogne mm. samt spiltraktorer med op til 20 ton trækkraft.

 

Udstyrsliste

I nedenstående pdf kan du se hvilke maskiner og udstyr Caverion Højspænding råder over:

Download udstyrsliste for Caverion Højspænding her >>

 

Etablering og vedligehold på stationer

Caverions HV-montører og elektrikere har mange års erfaring med både nyetablering, reinvesteringer og vedligehold på koblingsstationer fra 10-400 kV. Vi har blandt andet etableret nye 150 og 400kV koblingsstationer, men vi har også foretaget udvidelser og renovering af eksisterende anlæg. Desuden har vi etableret 60 kV indendørs luftisolerede koblingsanlæg.

Montage af højspændingskabler og muffer

Caverion udfører muffearbejde på gamle oliekabler og på nye kabler i spændingsniveauet 1-150 kV. Vi har certificeringer og erfaring med montering af alle typer muffer fra alle producenter. Caverions montører udfører mere end 1000 stk. endeafslutninger på 20 kV kabler alene på sol hvert år. Vi kan ligeledes foretage test af muffer og kabler. Vi kan udføre kappetest og VLF test op til 66 kV.

Etablering og vedligehold af infrastruktur til solcelle- og vindmølleparker

Solenergi er sammen med vindenergi en energikilde i stor vækst i Danmark. Caverion har stor erfaring med etablering af højspændingsinfrastruktur til disse anlæg og har bl.a. etableret flere af Danmarks største solcelleparker. På disse projekter udfører Caverion opgaverne med trækning og nedgravning af alle HV-kabler, terminering og test af hele HV-installationen. Herudover udfører vi også det eksterne tracé arbejde med udtrækning, nedgravning og test af kabler op til 150 kV til net-tilslutningspunkterne. Caverion monterer og tester teknikområder inkl. transformere og højspændingsudstyr på både HV- og LV-side. I tillæg til højspændingsløsninger leverer vi også fiberløsninger samt kameraovervågning af parkerne.

Levering og opstilling af store gittermaster

Caverion har meget lang erfaring med levering og opstilling af høje gittermaster, til f.eks. tele- kommunikation og meteorologimålinger. Vi har blandt andet leveret og opstillet masterne fra 110 til 250 meter på DTU’s vindmølletestcenter i Østerild, og vi har både opstillet og serviceret adskillige andre master helt op til 324 meters højde, inkl. eftervisning af masternes rethed og bardunernes opspændingskræfter. Dette er udført både i Danmark og udlandet.

 

Eksempler på vores ydelser:

 • Vores viden om højspænding udspringer af mere end 100 års erfaringer, som stammer fra firmaets danske oprindelse i 1907. Vi har gennem årene opført utallige højspændingslinjer både i Danmark og udlandet.
   
 • Vi har produceret master til og deltaget i etableringen af den oprindelige Konti-Skan linje, som skulle forbinde Sverige med Europa ned gennem Jylland tilbage i 1960’erne.
   
 • Vi har deltaget i etableringen af HVDC-stationerne Tjele, Bjæverskov, Kiel og Lübeck. De senere år har vi udført LV- og HV-installationerne på koblingsstationerne til de nye datacentre ved Foulum og Tårup. Vi har ligeledes udført LV- og HV-installationerne på de nye stationer Vesterhav Syd og Nord med flere, samt udført adskillige reinvesteringsprojekter på koblingsstationerne Idomlund, Stoustrup, Lykkegård og flere andre.
   
 • De seneste år har luftledningsopgaverne i stor udstrækning bestået i renovering af bestående højspændingslinjer samt kabellægning af mange højspændingslinjer. Derefter har vi demonteret luftledningsforbindelserne på strækningerne. Vi har blandt andet udført den komplette renovering af 150kV linjerne Sønderborg – Ensted, samt de 2 x 150kV linjer fra Trige til Mesballe. Vi har ligeledes for nyligt udført den komplette renovering af 60kV linjen Ensted – Hardeshøj. Desuden har vi de seneste år demonteret flere hundrede kilometer luftledninger, blandt andet flere 150kV linjer på Fyn og Als, samt adskillige linjer i både Midt- og Nordjylland. De seneste år har vi kabellagt mange 60kV linjer, blandt andet for flere distributionsselskaber rundt i landet. Vi har for nylig lagt 2 x 23 km 60kV kabel til forstærkning af nettet til en stor solcellepark.
   
 • Caverion har udført hele højspændingsinstallationen på Heartland solpark, som producerer 202 MW. Opgaverne var blandt andet at udtrække og nedgrave alle MV-kabler og lave ligeløbs- og endemuffer på alle kabler ca. 500 muffer. I teknikområdet førte vi alle radialer ind og monterede dem i switchgearet og monterede forbindelsen til 150/20 kV transformer og videre til 150 kV GIS anlæg.
   
 • Caverion har i 2012 leveret og monteret alle masterne på DTU’s vindmølletestcenter i Østerild, da denne blev etableret, og vi har igen i 2019 leveret og monteret masterne dertil i forbindelse med en større udvidelse af testcenteret. Tilsammen 10 bardunerede master, i højder fra 110 til 250 meter. I 2020 leverede og monterede vi ligeledes masterne til en udvidelse på DTU’s vindmølletestcenter, 5 master fra 100 til 166 meter høje.

 

 
caverion-hoejspeaning-05.jpg
 
caverion-hoejspeaning-07.jpg
 
 

Kontaktpersoner

Klaus Kjeldsen
Afdelingschef
Højspænding

Relaterede ydelser

Sådan har vi hjulpet kunder