Bygningsautomation muliggør intelligent styring og kontrol af din ejendom

Mængden af tekniske systemer, udstyr og sensorer i bygninger og industrifaciliteter stiger konstant…

Mængden af tekniske systemer, udstyr og sensorer i bygninger og industrifaciliteter stiger konstant og sætter stadigt større krav til samspillet imellem dem. Hvis de forskellige systemer ikke fungerer som en enhed, kan det gå udover indendørsmiljø, brugertilfredshed og koste unødvendig energi. Dette skyldes som oftest modsigende systemer, f.eks. at en ejendom på samme tid bliver opvarmet og nedkølet.

 
 

Gør din bygning smart med opdateret bygningsautomation

Bygningsautomation udgør ca. 1% af de samlede omkostninger i byggefasen. En lille investering på området kan derfor have stor indflydelse på, hvordan bygningens forhold styres, og lede til større brugertilfredshed og energieffektivitet. Et automatiseringssystem, der er professionelt designet, implementeret og vedligeholdt, hjælper med at opretholde og endda øge ejendomsværdien gennem hele bygningens livscyklus.

Bygningsautomationen skal evalueres regelmæssigt. Ved enhver modernisering eller renovering skal du f.eks. kontrollere, om automationen opfylder de nuværende krav til brugervenlighed, energieffektivitet og informationssikkerhed.

Derudover ændres lovgivningen og kravene til bygningsadministration og automatisering løbende. F.eks. reviderer EU med jævne mellemrum direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (The European Energy Performance of Buildings Directive) med målet om at reducere energiforbruget i byggesektoren. I direktivet er der opstillet krav om, at der skal installeres bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer i alle erhvervsbygninger, hvor den nominelle nytteeffekt af varme- og klimaanlæg, kombinerede varme- og ventilationsanlæg og kombinerede klima- og ventilationsanlæg er over 290 kW. 

Sunde og sikre forhold takket være intelligent overvågning og styring

Med bygningsautomation at det muligt at styre og overvåge alle dine bygningsløsninger via én og samme brugergrænseflade.

Automation er hjernen, der styrer og regulerer alle forholdene til fordel for bygningsbrugerne. Ved hjælp af dataanalyse af det indsamlede bygningsdata, kan du finde ud af, hvordan du kan optimere energiressourcer og vedligeholdelse, samt hvordan du forbedrer brugeroplevelsen i din bygning.

Find det optimale bygningsautomationssystem til din ejendom

Vores building management system-eksperter hjælper dig med at finde den optimale løsning til din bygning eller industrielle faciliteter. Vi har en bred ekspertise inden for bygningsteknologi og kan derfor også hjælpe med implementering og integration af al slags bygningsteknologi – til tiden og inden for budgettet. Derudover kan vi tage os af vedligeholdelse gennem hele livscyklussen.

Vores åbne og systemuafhængige løsninger understøtter almindelige kommunikationsprotokoller, såsom BACnet, MODBUS, M-Bus, DALI, KNX, LON og interfaces såsom RESTful API ja MQTT.

Forbedre din bygnings ydeevne med Caverion Building Management System (BMS) 

Et building management system integrerer alle dine bygnings funktionaliteter i et samlet og let kontrollerbart system, herunder rumudnyttelse, indeklima, sikkerhed, miljø, vedligeholdelse og omkostninger. På den måde fjernes irrelevante og overlappende aktiviteter og gør din bygning smartere, mere effektiv og mere bæredygtig. BMS fungerer også som forbindelsen mellem den smarte bygning og den omkringliggende by.

 

Smart Building Ecosystem – Vores tilgang til at gøre din bygning smartere

Smart Building Ecosystem – Our approach to making your property smart

Kortlæg din ejendoms ydeevne med en simpel og brugervenlig platform

Caverion SmartView samler al relevant information for at drive en smart bygning på en simpel og brugervenlig platform. Med platformen har du døgnet rundt overblik i realtid over din bygnings drift, tilstand og ydeevne.

Forbedre dine produktionsprocesser med industriel automation


Industriel automation er en del af digitaliseringen og sikrer produktionseffektivitet og økonomisk drift. Det er grundlaget for velfungerende industrielle processer. Ved automation genereres en enorm mængde data, som kan analyseres og bruges til at optimere industrielle processer. Læs mere om vores digitale løsninger til forbedring af industrielle processer.

 

Vil du vide mere?

Kontakt os

 

Relaterede ydelser

Sådan har vi hjulpet kunder

Ingen resultater