Service og projekter – vores forretningsenheder

Service

Service

 • Vores mål er at være den førende servicevirksomhed og kundernes betroede partner og at vokse hurtigere end markedet
 • Andel af omsætningen: 60 %
 

Caverion tilbyder kunderne en bred vifte af ydelser, fra teknisk vedligeholdelse og Facility Management til intelligente teknologier og rådgivningstjenester. 

Vi kan tilbyde kunderne fleksibel og højkvalitetsservice ved:

 • at være forløber inden for teknologi, digitalisering og bæredygtighed
 • at have et bredt servicenetværk.

I Danmark er Caverion det førende firma inden for Facility Management og OPP. Vores servicetilbud dækker drift af kundernes bygninger på alle tekniske fag, OPP hvor typisk staten har outsourcet driften af bygningerne m.m. til Caverion i op til 20 år.

 
Projekter

Projekter

 • Vores mål er at være ekspert i projekter med rentabel projektafvikling, der understøtter muligheden for service efterfølgende
 • Andel af omsætningen: 40 %
 

Caverion leverer byggeteknologiprojekter i forbindelse med kundernes investeringer i renovering og nye bygninger.

Vores konkurrencefordel i projektbranchen er baseret på:

 • vores internationale aftryk,
 • hele spektret af bygningstekniske discipliner, herunder intelligente teknologier,
 • effektivitet,
 • design og build kompetence
 • integrerede livscyklusleverancer, herunder vedligeholdelse og opdateringer i hele bygningens livscyklus.

Vi opbygger projektproduktivitet og -kvalitet gennem professionel projektledelse, præfabrikation og er en forløber inden for digitalisering af projektplanlægning og eksekvering (BIM).