Effektiv projektledelse af dine byggeprojekter og moderniseringer

 

Administrer kompleksiteten i dit projekt

Alle bygnings- og industriprojekter har deres egne unikke handlingsforløb og udfordringer. Det er derfor vigtigt at kontrollere, forudsige og optimere projekterne løbende.

Fremskridt og relevante udfordringer er nødt til at blive dokumenteret ordentligt, og ændringer i kvalitet, omkostninger og tidsplan skal straks behandles, løses og kommunikeres ud til relevante personer. Handlinger skal dokumenteres, gemmes og være let tilgængelige. Dette gælder for hele værdikæden, inklusiv underleverandører, leverandører og logistik.

Ekspertise i næsten alle tænkelige byggeprojekter

For succesfuldt at kunne levere selv komplekse projekter, kræver det velkvalificeret projektledelse, der fokuserer på at opfylde projektets mål og minimere enhver risiko, der kan bringe resultaterne i fare.

Caverion har stor erfaring med at styre bygnings- og moderniseringsprojekter i alle størrelser, omfang og segmenter, herunder ledelse af underleverandører.

Projektledelse og projektudførelse via et enkelt kontaktpunkt

Vi kan styre dit projekt fra planlægning til udførelse. Som dit eneste kontaktpunkt, koordinerer og integrerer vores projektledere alle bygningsteknologier for at kunne levere den komplette løsning, der passer til dine behov. Hvordan kommer det dit projekt til gode?

 • Hurtigere projektlevering:
  • Kortere projektvarighed, da installationer kan overlappe med planlægningsfasen
  • Hurtigere udførelse, da processer og skabeloner fra tidligere projekter kan genbruges
  • Bedre organisatorisk beslutningstagen gennem mere effektiv projektkommunikation
  • Effektiv håndtering af bygningsteknologier takket være samlet projektkoordinering
 • Højere fleksibilitet og kundetilfredshed:
  • Fleksibilitet til at inkorporere ændringer i design, kvalitet, omkostninger og tidsplan på en kontrolleret måde
  • Vores projektledere gennemgår løbende projektet for eventuelle forbedringer og optimeringer
  • Højere kundetilfredshed og mindre der skal laves om, da et højkvalitetsprodukt bygges i første hug
 • Reducerede omkostninger:
  • De samlede projektomkostninger og arbejdstimer reduceres på baggrund af effektive udførelsesprocesser
 • Reducerede ricisi:
  • Tidligere projektproblemer identificeres og håndteres ved hjælp af en proaktiv projektledelsesproces

Projektmetoder og -løsninger der passer til dine behov

Et vellykket projekt kræver tæt samarbejde og åben kommunikation. Vi vælger omhyggeligt det bedst egnede team af eksperter til at lede projektet i henhold til dets tekniske udførelse, økonomiske status, kvalitetssikring og deadlines.

Som dit eneste kontaktpunkt, koordinerer og integrerer vores projektledere alle bygningsteknologier for at kunne levere den komplette løsning, der passer til dine behov. Teamet tager ansvar for at opfylde alle regler og kontakte myndighederne. Vi kommunikerer proaktivt, klart og tydeligt om projektets faser og milepæle.

Få ro i sindet ved en altomfattende projektledelse

Caverions projektledelse dækker alle områder, der kræves for en vellykket konstruktion eller modernisering af en bygning eller et industrianlæg:

 • Tidsplanlægning og overvågning
 • Styring af og tilsyn med arbejdsplads
 • Claim management
 • Koordinering med andre interessenter (entreprenører, konsulenter, designere & slutbrugere)
 • Anskaffelse, indkøb og underentreprise
 • Leverancer af materiale og logistik
 • Koordinering af installationsopgaver inden for tekniske discipliner
 • Omkostningsstyring og restvurderinger
 • Kontrol af indgående fakturaer og betalinger
 • Rapportering
 • Kvalitetsstyring
 • Styring af arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Myndighedernes godkendelsesproces
 • Opstart, test og idriftsættelse
 • Projektdokumentation
 • Projektoverdragelse
 • Håndtering af garantiperiode

De rigtige beslutninger i løbet af projektet garanterer besparelser gennem hele livscyklussen

Med vores livscyklusekspertise behøver enden på projektet ikke være enden på vores forhold. Vi bygger og installerer med tanke på fremtiden. Vores eksperter inden for teknisk vedligeholdelse, facility management og ejendomsadministration overtager gerne den efterfølgende drift og sørger, for at værdien af din investering forbliver høj i de kommende år.

Vil du udfordre os? Så spørg os om livscyklusomkostninger allerede i designfasen. Med de rigtige beslutninger truffet i de tidlige faser af projektet, er det muligt at spare op til 30 % af omkostningerne gennem hele bygningens livscyklus.

Relaterede ydelser

Sådan har vi hjulpet kunder

 

Vil du vide mere?

Kontakt os