Installation og vedligeholdelse af ladestationer til elbiler

 

Markedet for el som alternativ til fossile brændstoffer har været støt stigende. For at opbygge den nødvendige infrastruktur til elektriske køretøjer installeres tusindvis af ladestationer i byer hver dag. Da antallet af elektriske køretøjer stiger hurtigt, vil din bygnings brugere sandsynligvis kræve, at der installeres ladestationer.

Udover den stigende efterspørgsel vil lovgivning også presse på for, at der installeres flere ladestationer. EU’s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne fastslår, at medlemsstaterne skal stille minimumskrav til antallet af ladestationer til elbiler i bygninger.

Professionelle installationer fra en erfaren partner

Installation og vedligeholdelse af ladestationer kræver omfattende teknisk ekspertise og erfaring. Vi hjælper dig med hele processen, fra tidlig planlægning, koordinering med udstyrsleverandør, opgradering af strømindtag til en forud installeret løsning, der passer til dine behov. Vores dybe tekniske ekspertise sikrer også optimalt samarbejde med elnettet og infrastrukturen.

Electric car charging.jpg

I de sidste 50 år er CO2 udledningen steget dramatisk. I vores branche kan vi yde et betydeligt bidrag til bekæmpelse af klimakrisen, og Caverion opbygger sine services i overensstemmelse hermed. Ved at fremme smarte og bæredygtige bygninger og byer, vil vi imødekomme behovene hos de mennesker, der lever nu, uden at ødelægge fremtidige generationer.

E-mobilitet er en vigtig del af smarte og bæredygtige byer og er i tråd med vores fokus på bæredygtighed og stærk ekspertise inden for smart teknologi.

 

Vil du vide mere?

Kontakt os

 

Relaterede ydelser

Vi hjælper vores kunder med at få succes