Energibesparende køling redder miljøet og reducerer omkostninger

Vidste du, at supermarkeder og skøjtebaner bruger op mod 50 % af deres energi på køling? Et nøje…

Vidste du, at supermarkeder og skøjtebaner bruger op mod 50 % af deres energi på køling? Et nøje udvalgt og velholdt kølesystem er energibesparende og holder temperaturer stabile uanset omstændighederne indenfor og udenfor ejendommen.

 

Reducér omkostninger og udledninger med integrerede kølesystemer

Køleløsninger kan generelt opdeles i komfortkøling og proceskøling til bygninger, industrier og specielle erhvervslokaler, såsom datacentre. Både komfort- og proceskøling drager fordel af at blive integreret med anden bygningsteknologi.

Integrer køleløsninger med dine andre tekniske processer og reducér både enhedsomkostninger og driftsomkostninger. F.eks. ved at integrere kølesystemer med et bygningsautomatiseringssystem og dermed sikre, at din bygning ikke bliver opvarmet og nedkølet samtidig.

Inkorporér en livscyklustilgang til køling

Et kølesystem kræver regelmæssig vedligeholdelse for at fungere effektivt. Vi dækker hele livscyklussen for både komfort- og proceskølesystemer, i alt fra planlægning, installation og vedligehold til genbrug. Dette gør det muligt for dig at fokusere på dine kunder og din kerneforretning i stedet for at bekymre dig om kølesystemer.

Udover årlig vedligeholdelse, kan vi hjælpe med:

  • Lovmæssige forpligtelser 
  • Lækagekontrol
  • Opfyldelse af miljøkrav

Vi er en enhedsuafhængig vedligeholdelsespartner, og vi sørger for, at forretningskritiske systemer fortsætter med at virke effektivt og sikkert.

Kontakt os, så finder vi en passende energibesparende løsning til dit behov.

Effektive kølesystemer til datacentre

Verden er i stigende grad afhængig af gode globale netværk og forbindelser, hvilket kræver pålidelige datacentre. Elektriciteten i datacentre generer varme, som kan medføre afbrydelser, hvis kølesystemet er utilstrækkeligt. Et effektivt kølesystem minimerer energiforbruget i datacentre og sikrer, at overdreven varmebelastning ikke forstyrrer din drift.

Bæredygtige ydelser til køling af datacentre

Moderne data- og IT-centre og deres serverrum afkøles primært med vandkølede kabler eller ved brug af de såkaldte varme / kolde midtergange mellem rækkerne af servere. Fri-køling, hvormed kølig udendørsluft bruges i chiller-enheder, er en passende og bæredygtig løsning for datacenter. Den overskydende varme, der genereres ved køling, kan bruges andre steder i bygningen og dermed minimere de eksterne varmeudgifter.

Partnerskab gennem hele livscyklussen

  • Rådgivning og ekspertbistand
  • Planlægning af proces og køleløsninger til datacentre
  • Systemlevering og implementering uafhængigt af mærke
  • Service og vedligehold

Kontakt os, så finder vi den mest passende og energibesparende løsning til dine behov.

 

Vil du vide mere?

Kontakt os

 

Relaterede ydelser

Sådan har vi hjulpet kunder