Informations- og kommunikationsydelser – hurtige netværksforbindelser i dine bygninger

Kontorbranchen bevæger sig i stigende grad væk fra fysisk samarbejde og over mod fleksible…

Kontorbranchen bevæger sig i stigende grad væk fra fysisk samarbejde og over mod fleksible netværksløsninger, der gør det muligt at arbejde sammen hvor som helst. Dette sætter stadigt højere krav til infrastrukturen for information og kommunikation.

 
 

Smarte informations- og kommunikationsydelser  


For at imødekomme din virksomheds særlige krav, designer vi skræddersyede og køreklare løsninger, herunder:

  1. Audiovisuelle systemer (AV)
  2. Voice Alarm systemer
  3. Netværk til telefoni og data/IT
  4. Sikkerhedssystemer, f.eks. intercom og dørtelefonsystemer forbundet med CCTV og adgangskontrolsystemer
  5. Systemer til patientjournaler
  6. Antennesystemer
  7. Telematik til veje, jernbaner og metro
  8. Trafikstyringssystemer
  9. Samtaleanlæg
  10. Generiske kabler og fiberoptiske forbindelser


Få din bygning overvåget døgnet rundt med Caverions remote center

Forbind din bygning til Caverions Remote Center og sikre overvågning af din bygning og alle dens tekniske systemer 24/7.

Vores leveringstid er kort, og vores produkter og services er altid af højeste kvalitet. Kontakt os, og lad os hjælpe med finde en løsning, der passer dine behov.

Relaterede ydelser

Sådan har vi hjulpet kunder

 

Vil du vide mere?

Kontakt os