Forsyningskæde

Toy train in kindergarten

Caverions indkøb er baseret på en kategoristyringsmodel centralt styret i de lande, vi opererer i og på koncernniveau. Den dækker både direkte og indirekte materialer og ydelser. Stordriftsfordele fanges ved at udnytte bedste praksis for hele koncernen og købe fra de bedste leverandører på tværs af Caverions geografiske fodaftryk efter fælles procedurer. Caverion har flere fælles leverandører, der betjener efterspørgslen i de lande, vi opererer i. En stor del af indkøbet sker lokalt ved brug af udvalgte leverandører. Vi værdsætter leverandørernes nærhed og deres evne til at reagere hurtigt på skiftende forretningsbehov. Som følge heraf er de fleste af vores leverandører placeret i de lande, hvor Caverion opererer.

Forretningsetik i leverandørforhold

Caverion tilstræber at opbygge langsigtede relationer med sine leverandører. Alle leverandører behandles ens og ærligt efter gældende love og bestemmelser. Vi tolererer ikke nogen form for bestikkelse eller andre ulovlige betalinger i forholdet til vores leverandører. Vi evaluerer regelmæssigt vores leverandører, følger deres præstation og vurderer potentielle risici.

Caverion anvender et separat leverandøradfærdskodeks i forhold til sine leverandører. I henhold til dette leverandøradfærdskodeks skal leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere:

  • Respektere menneskerettigheder som følge af internationale traktater, især FN's ”Almene Erklæring om Menneskerettigheder”
  • Overholde de grundlæggende konventioner som defineret af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO)
  • Kontrollere, at egne leverandører overholder krav, der opfylder eller overgår kravene i Caverions leverandøradfærdskodeks.
 

Caverion har formuleret sine egne etiske adfærdsregler for leverandører.

Caverions Adfærdskodeks for Leverandører (Supplier Code of Conduct) beskriver det minimum, der forventes af vores leverandører. I skal overholde alle gældende love, regler og forordninger, kravene i Adfærdskodeks for Leverandører (Supplier Code of Conduct) samt jeres kontraktslige forpligtelser overfor os.

Supplier Code of Conduct