Højspændingsstation til Apple datacenter

 
 

Apples datacenter i Foulum er et af verdens største datacentre

Caverion er med til at bygge en ny 150kV højspændingsstation, som skal forsyne datacentret. De mange servere, der skal installeres i datacentret, kræver meget strøm, og derfor skal Apple have sin egen højspændingsstation.

Caverion-Apple-Foulum-03.jpg
 
 

Areal: 25000 m2

150kV højspændingsstation

 
Caverion-Apple-Foulum-02.jpg
Caverion-Apple-Foulum-04.jpg
Caverion-Apple-Foulum-05.jpg
 
 

Udfordring:

Apple har store krav til forsyningssikkerheden, og Viborg blev blandt andet valgt, fordi Danmark lever op til kravene. Højspændingsstation Tjele,  der er et af knudepunkterne i det danske el-net, ligger i nærheden, og er en af grundene til, at Apple netop har valgt at placere sit datacenter her. En gigant som Apple kan ikke leve med, at forsyningen ikke er optimal.

 

Løsning:

For Energinet skal Caverion blandt andet trække alle signal- og styrekabler til højspændingsstationen samt opstille og montere alle højspændingskomponenter, tavler og relæfelter.

For at sikre en høj forsyning bliver der opført to relæbygninger og dupleret koblingsmulighed til det nye anlæg, og på den måde sikrer Apple sig mod strømsvigt, hvis der skulle ske alvorlige fejl. Forsyningssikkerheden er dobbelt, så Apple er helt sikker på, at anlægget altid er i gang. Datacenteret kommer til at bruge en enorm mængde strøm, og derfor er en højspændingsstationen nødvendig.

 

Energinet bygger en ny højspændingsstation til Apples datacenter ved Foulum, Viborg. Apples datacenter bliver et af verdens største datacentre, og det er den hidtil største udenlandske anlægsinvestering i Danmark på ca. 6,3 mia. danske kroner.

Sådan har vi hjulpet kunder