Køling

Valget af det korrekte køleanlæg og god vedligeholdelse sikrer en energieffektiv løsning med stabil temperatur uanset vejrforholdene.

Vores køleløsninger omfatter traditionelle luftkølings- og køleløsninger til bygninger, industrianlæg og specielle omgivelser som datacentre, kølerum og ishockeybaner.

Via planlægning, implementering og integrering af korrekte køleløsninger med andre tekniske processer gør vi det muligt både at spare penge på anskaffelse af selve produktet og på driftsomkostningerne. Som en produktuafhængig partner hjælper vi vores kunder med at vælge optimale, produktions effektive og miljøvenlige systemer og løsninger.

Lever op til gældende miljøkrav

Vi tager os af alle de lovpligtige krav på vegne af vores kunder, foretager lækagetests og årlig vedligeholdelse samt sikrer, at alt lever op til gældende miljøkrav.

Vores netværk af køleteknikere er ansvarlig for køleanlæggene i hele deres livscyklus, lige fra installation til genanvendelse.

Myndighederne har fastsat en række kriterier for dette arbejde for at sikre en professionel kvalitet. Vores medarbejdere har alle de påkrævede licenser og kvalifikationer til at opfylde myndighedernes krav.

Via Caverions kontrolrum kan vi tilbyde central overvågning og løsning af eventuelle problemer hele døgnet. Disse medarbejdere samarbejder tæt med de medarbejdere, der tager imod servicehenvendelserne fra kunderne. Sammen udgør de Caverions kundeservicecenter, som aftalekunder kan henvende sig til hele døgnet.Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger