Bæredygtige varmepumper sparer penge og reducerer emissioner

heat-pumps.jpg
 

Traditionelle opvarmningssystemer som olie og kul genererer store mængder kuldioxidemissioner. Ved at investere i varmepumper kan du drastisk reducere behovet for fossile brændstoffer og opnå betydelige reduktioner i dit CO2-fodaftryk - på en meget omkostningseffektiv måde.

Der er tre typer varmepumper: luft-til-luft, vandkilde og jordkilde. De indsamler varme fra luften, vand eller jorden uden for din bygning og koncentrerer det til brug inde.

Udeluften indeholder energi, som kan bruges til varmeudvikling, selv ved temperaturer langt under nul. Luftkildevarmepumper kan bruges både til opvarmning om vinteren og køling om sommeren. Varmepumperne omdanner energien fra udeluften til varm eller kold luft inde, fordelt via ventilations- og varmesystemerne i bygninger.

For vandbaserede systemer er der en række tilgængelige naturlige varmekilder som jord-, overflade- og havvand, spildevand, industrielt spildevand osv. Grundvand eller vand tæt på bunden af havene og søer, da energikilde er let tilgængelig i mange regioner og tilbyder en stabil temperatur. Spildevand har normalt en højere temperatur.

Et jordkildevarmepumpesystem kan endda gøre dig uafhængig af fjernvarme og skubbe kuldioxidemissionerne tæt på nul som følge af opvarmning af din ejendom. Naturligvis kan alle tre typer varmepumper også anvendes som understøttende varmesystem sammen med f.eks. fjernvarme eller gascentralvarmekedler.

Invester i varmepumper til jordkilder for at reducere de langsigtede omkostninger

Varmepumper til jordkilder kan installeres til både nybyggeri og renoveringsprojekter i de fleste områder. Et geotermisk energisystem er især fordelagtigt, når fjernvarme ikke er tilgængelig. Installation af et jordvarmesystem hjælper dig også med at holde dig i tråd med de stadigt strammere energiforskrifter. 

Om sommeren kan du bruge kølekapaciteten på den geotermiske varmepumpe til køling af dine bygninger.

Især hvis du har store bygninger med separate gulvvarmeområder, kan et hybridsystem være egnet. Et hybridsystem kombinerer jordvarme og fjernvarme og giver dig mulighed for at drage fordel af forbrugsstyring.

Ekspert installation af varmepumpe garanterer optimale resultater

Vores eksperter hjælper dig gerne med at sammenligne forskellige varmesystemer. Vores energiberegning måler levedygtigheden og egnetheden af løsningerne til din bygning. Vi kan simulere bygningens energiforbrug og beregne tilbagebetalingsperioden for investeringen.

Vores installationsteam overtager og udfører en sikker og effektiv installation af varmepumpe.

Relaterede ydelser

Sådan har vi hjulpet kunder

Vil du vide mere?

Kontakt os