Detailhandel og logistik

Vi har stor erfaring med at sikre effektivt vedligehold og problemfri drift for virksomheder inden for detailhandel og logistik. Vores indsigt i de krav, der gør sig gældende med hensyn til funktionalitet og sikkerhed for såvel personer som produkter og køretøjer, giver sig udslag i løsninger, der er optimale i både økonomisk, teknologisk og driftsmæssig henseende

Vi sørger for, at 

 • indkøbscentre,
 • lagre,
 • parkeringsanlæg,
 • kommunikationssystemer og
 • infrastrukturløsninge

er både funktionelle, sikre og omkostningsbesparende

Vores omfattende serviceydelser hjælper aktører inden for detailhandel og logistik med at opnå følgende:

 • Et funktionelt og sikkert miljø for såvel ansatte som besøgende 
 • Optimale forhold og en høj grad af brugertilfredshed i kraft af eksempelvis automatisk belysningsjustering, aircondition- og køleanlæg samt højhastighedsfibernet
 • Et godt indeklima: større komfort, produktivitet og rentabilitet
 • Energibesparende faciliteter: minimalt energiforbrug og minimal CO2-udledning
 • Proaktivt vedligehold og proaktiv rådgivning med deraf følgende stor driftssikkerhed og et forudsigeligt omkostningsniveau
 • Døgnåbne helpdesk- og fjernovervågningstjenester via driftscentre.  

Vi påtager os det fulde ansvar for alle bygningssystemer og -løsninger

Hos Caverion kan vi påtage os det fulde ansvar for planlægning, udvikling, drift og vedligehold af alle bygningssystemer og -løsninger inden for detailhandel og logistik

Vi tilbyder med andre ord en gennemsigtig serviceydelse fra én og samme leverandør med ét kontaktpunkt til alle kundens behov. Vi er en ansvarlig og økonomisk stabil samarbejdspartner med stor ekspertise inden for en lang række områder og langsigtede mål for øje. 

Referencer

Detailhandel-og-logistik


Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

 • Avancerede, integrerede bygningssystemer med en høj grad af sikkerhed for brugere af bygninger
 • Fokus på livscyklusløsninger: omkostnings- og energibesparelser
 • Reducerede omkostninger og færre risici 
 • Bæredygtighed
 • Aftaler med klart definerede ansvarsområder
 • Langsigtet planlægning, driftssikkerhed, forebyggende vedligeholdelse og moderniseringer uden driftsforstyrrelser.