Teknikentreprenører

Vi har en lang tradition for et tæt samarbejde med teknikentreprenører. Sammen kan vi tilbyde kunder inden for både den private og den offentlige sektor stor ekspertise og omfattende ressourcer. Vores knowhow med hensyn til bygningssystemer og -teknologier dækker hele levetiden for såvel ejendomme og industrianlæg som infrastrukturløsninger. I fællesskab kan vi udvikle bæredygtige bymiljøer med fuld udnyttelse af den sidste nye teknologi, f.eks. moderne informationsteknologi.

Vi udvikler, installerer og vedligeholder bygningsløsninger, der gør ejendomme funktionelle, sikre og energibesparende, velegnede til de relevante formål og lette at tilpasse i henhold til fremtidige krav. Vi har også meget stor erfaring inden for affaldshåndteringssystemer, sikkerhedssystemer og højhastighedsdatanetværk, der giver mulighed for eksempelvis adgangskontrol, videoovervågning og AV-løsninger. 

Vores omfattende serviceydelser hjælper teknikentreprenører med at opnå følgende

  • Ekspertise inden for tekniske totalløsninger til ejendomme  
  • Effektiv og pålidelig, integreret projektimplementering med ét kontaktpunkt 
  • Professionel projektledelse
  • Pålidelighed med hensyn til såvel kvalitet som omkostningsberegninger     

En kompetent samarbejdspartner for teknikentreprenører

Hos Caverion kan vi påtage os det fulde ansvar for planlægning, udvikling, drift og vedligehold af alle tekniske systemer og løsninger.

Vi tilbyder med andre ord en gennemsigtig serviceydelse fra én og samme leverandør med ét kontaktpunkt til alle kundens behov. Vi er en ansvarlig og økonomisk stabil samarbejdspartner med stor ekspertise inden for en lang række områder og langsigtede mål for øje.  

Vi kan også varetage opgaver i forbindelse med energivurderinger og inspektion af installationer fra myndighedernes side. Om nødvendigt kan vi planlægge og implementere de påkrævede ændringer, så ejendommen er klargjort til certificering, eksempelvis LEED-certificering. 

Referencer

Teknikentreprenører


Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

  • Reducerede projektomkostninger og mindre risiko for teknikentreprenører
  • Avancerede, integrerede bygningssystemer med en høj grad af sikkerhed og funktionalitet
  • Fokus på livscyklusløsninger: omkostnings- og energibesparelser  
  • Bæredygtighed
  • Aftaler med klart definerede ansvarsområder