Caverion er en teknikentreprenør med næsten 100 års erfaring inden for den danske energisektor.

Vi tilbyder ydelser til kraftværker og transmissionsselskaber inden for rådgivning, leverancer, nyopførelse og vedligeholdelse af både luftlednings- og kabelanlæg samt koblingsstationer, og koblingsanlæg. Vores erfarne stab af højspændingsmontører er fordelt over hele landet.

Luftlinjer

Caverions mangeårige erfaring inden for transmissionslinjer fra 60 – 400kV gør os til en professionel samarbejdspartner inden for alle typer af luftledningsanlæg. Vi tilbyder alle former for arbejde, montage, demontering, linjeeftersyn, renoveringsopgaver såsom udskiftning af fase og jordtråd, udskiftning af træmaster, samt om-galvanisering og ombytning af stålmaster.

Kabellægning

Caverion udfører kabellægning af højspænding op til 60kV. Vores medarbejdere er særdeles kvalificerede og rutinerede, og de har stor erfaring med netop denne type opgaver.

Vi har gennem årene kabellagt mange kilometer højspændingslinjer, og vi har det rigtige udstyr til at udføre kabling i alle forskellige typer terræn, også i områder med høj grundvandstand.

Maskiner

Vores maskinpark består af krantraktorer fra 10 til 135 ton, som alle er monteret med mandskabskurv og med løftehøjde op til 40 meter. Derudover råder vi over diverse kabelvogne, samt tråd-trækningsudstyr, tråd-bremser mm. samt spiltraktorer med op til 20 ton trækkraft.

Etablering og vedligehold på stationer

Caverions HV montører og elektrikere har mange års erfaring med både nyetablering og vedligehold på koblingsstationer fra 10-400 kV. Vi har blandt andet etableret nye 150 og 400kV koblingsstationer for Energinet, men vi har også foretaget udvidelser og renovering af eksisterende anlæg. Desuden har vi etableret 60 kV koblingsanlæg for kunder som bl.a. ABB

Montage af højspændingskabelmuffer

Caverion udfører muffearbejde på gamle oliekabler og på nye kabler i spændingsniveauet 1-150 kV. Vi har certificeringer og erfaring med montering af ligeløbsmuffer og endemuffer i Pfisterer/Südkabel. Vi kan ligeledes foretage test af muffe og kabler.

Levering og opstilling af store gittermaster

Caverion har meget lang erfaring med levering og opstilling af høje gittermaster, til f.eks. tele kommunikation og meteorologimålinger. Vi har blandt andet leveret og opstillet masterne fra 110 til 250 meter på DTU’s vindmølletestcenter i Østerild, og vi har både opstillet og serviceret adskillige andre master helt op til 324 meters højde, inkl. eftervisning af masternes rethed og bardunernes opspændingskræfter. Dette er udført både i både Danmark og udlandet.

Eksempler på vores ydelser:

  • Vores viden om højspænding udspringer af mere end 100 års erfaringer, som stammer fra firmaets danske oprindelse i 1907. Vi har gennem årene opført utallige højspændingslinjer både i Danmark og udlandet.
  • Vi har produceret master til, og deltaget i etableringen af den oprindelige Konti-Skan linje, som skulle forbinde Sverige med Europa ned gennem Jylland tilbage i 1960’erne. Derudover
  • Vi har deltaget i etableringen af HVDC stationerne Tjele, Bjæverskov, Kiel og Lübeck. De senere år har opgaverne i stor udstrækning bestået i renovering af bestående højspændingslinjer samt kabellægning af mange højspændingslinjer. Derefter har vi demonteret luftledningsforbindelserne på strækningerne.

 

Referencer

"Den nye driftsmodel hjælper os med at forny driften og tilpasse os de ændrede behov. Virksomhedens fremtidige investeringer vil fokusere på at udvikle det eksisterende produktionssystem på bæredygtig vis. Vi har sammen med Caverion udviklet en fælles forståelse vedrørende udbuddet og kvaliteten af vores ydelser. I udvælgelsesprocessen har vi lagt særlig fokus på erfaring og ressourcer, implementering af ydelser og bæredygtig drift". – Tuomas Timonen, President og CEO, Kemijoki Oy.

"Projektet har stor betydning for Kemijoki Oy, da det vil gøre Seitakorvas maskiner til et af de største vandkraftanlæg inden for bæredygtig strøm i Finland. I det nye turbinehjul er vand smøremiddel i stedet for olie, hvilket gør fabrikken endnu mere miljøvenlig", siger Tuomas Timonen, President og CEO of Kemijoki Oy. "Det fælles projekt udbygger vores strategiske partnerskab med Caverion yderligere. Det udnytter begge virksomheders viden, og styrker dermed begge virksomheders kompetencer", fortsætter Timonen.

"Vi er glade for, at Caverion vandt det tætte, internationale udbud, som blev udbudt i henhold til den finske udbudslovgivning. Vi lægger stor vægt på Caverions store erfaring inden for totallevering af rørsystemer til kraftværker. Det er meget positivt for projektet, at den detaljerede planlægning for højtryksrørsystemet kan startes meget tidligt i processen", siger Tapani Bastman, CEO hos Turun Seudun Energiantuotanto.

"Sikkerhed er en af hjørnestenene i vores arbejde, og vi har også lagt stor vægt på Caverions tiltag til at sikre en stor grad af medarbejdersikkerhed. Foruden at understøtte os i det daglige arbejde, anser vi aftalen for at give os ekstra værdi i forbindelse med vores udviklingsaktiviteter", siger Kari Kuusela, Executive Vice President hos Fingrid.

 
Energiindustrien


Kontakt

Klaus-Kjeldsenbw
Klaus Kjeldsen
Afd. chef. Højspænding
40331566
klaus.kjeldsen@caverion.com 
Caverion Danmark


Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger