Energiindustrien

Vi har mange års erfaring med kunder inden for energiproduktion og -distribution. Vores knowhow giver sikre og effektive processer og professionelt vedligehold samt fremtidssikrede kompetencer inden for kraftværker og distributionsnetværk. Vi tilbyder dig et outsourcet, lokalt team inden for kvalificerede vedligeholdsydelser, installationer, kontroller og lokale driftsprocedurer.

Vores adfærdskodeks sikrer et stort virksomhedsansvar, som er en vigtig del af driften, når der f.eks. implementeres en ny driftsmodel. Alle vores handlinger er gennemsyret af en høj standard inden for arbejds- og processikkerhed samt meget strenge miljøkrav

Et tidligt samarbejde giver resultater

Ved at starte samarbejdet i den tidlige design- og engineeringfase får vi mulighed for at tilbyde dig en optimal løsning, både hvad angår økonomi, teknik og drift. Vores knowhow materialiserer sig i effektiv projektudførelse, der omfatter alle tekniske aspekter, herunder vedligehold, allerede tidligt i planlægningsfasen. Vi udfører installationsprojekter for energiindustrien alle steder i Europa og leverer præfabrikerede produkter verden over. 

En effektiv præfabrikering

Vi anvender præfabrikerede  installationer, f.eks. kanaler til forsyningsluftmaskiner og udblæsningsluftventilatorer, og optimerede materialeflows for at sikre effektiv projektledelse og planlægning, korte deadlines og minimalt installationsarbejde på arbejdsstedet. Arbejds- og processikkerhed har altid høj prioritet i vores projekter.

Vores omfattende serviceydelser hjælper dig med at opnå følgende:

 • Drift uden afbrydelser
 • Øget proceseffektivitet på alle typer kraftværker
 • Minimeret nedetid på grund af forebyggende reparationer og vedligehold samt døgnservice
 • Installationer inden for stramme tidsplaner og præfabrikerede komponenter
 • Outsourcede ressourcer og ekspertise, som kan sikre professionel forebyggende vedligehold
 • Stor kompetence inden for idriftsættelse af nedlukning af atomkraftværker 

Administration af alle typer bygningssystemer

Vi kan også udvikle og administrere bygningsteknologi, automatisering og facilitetsstyring på fabrikker inden for energiindustrien. Vi dækker alle aspekter inden for teknisk vedligehold og administrerer alle ejendomsydelser. Vores Managed Services sikrer optimal effektivitet, energieffektivitet og bæredygtig ejendomsværdi i hele livscyklussen. 

Ejendommen kan forbindes med en fjernovervågnings- og styringstjeneste for at sikre de ønskede driftsforhold. Vi kan udvikle og installere sikkerhedssystemer såsom adgangskontrol, centraliserede alarmstationer, tyverialarmer, videoovervågning og brandslukningssystemer på alle typer avancerede platforme. 

Vi tilbyder en gennemsigtig service fra én leverandør med ét kontaktsted til alle jeres behov. Vi er en ansvarlig og økonomisk stabil samarbejdspartner med stor ekspertise inden for en lang række områder og langsigtede mål for øje.

Referencer

"Den nye driftsmodel hjælper os med at forny driften og tilpasse os de ændrede behov. Virksomhedens fremtidige investeringer vil fokusere på at udvikle det eksisterende produktionssystem på bæredygtig vis. Vi har sammen med Caverion udviklet en fælles forståelse vedrørende udbuddet og kvaliteten af vores ydelser. I udvælgelsesprocessen har vi lagt særlig fokus på erfaring og ressourcer, implementering af ydelser og bæredygtig drift". – Tuomas Timonen, President og CEO, Kemijoki Oy.

"Projektet har stor betydning for Kemijoki Oy, da det vil gøre Seitakorvas maskiner til et af de største vandkraftanlæg inden for bæredygtig strøm i Finland. I det nye turbinehjul er vand smøremiddel i stedet for olie, hvilket gør fabrikken endnu mere miljøvenlig", siger Tuomas Timonen, President og CEO of Kemijoki Oy. "Det fælles projekt udbygger vores strategiske partnerskab med Caverion yderligere. Det udnytter begge virksomheders viden, og styrker dermed begge virksomheders kompetencer", fortsætter Timonen.

"Vi er glade for, at Caverion vandt det tætte, internationale udbud, som blev udbudt i henhold til den finske udbudslovgivning. Vi lægger stor vægt på Caverions store erfaring inden for totallevering af rørsystemer til kraftværker. Det er meget positivt for projektet, at den detaljerede planlægning for højtryksrørsystemet kan startes meget tidligt i processen", siger Tapani Bastman, CEO hos Turun Seudun Energiantuotanto.

"Sikkerhed er en af hjørnestenene i vores arbejde, og vi har også lagt stor vægt på Caverions tiltag til at sikre en stor grad af medarbejdersikkerhed. Foruden at understøtte os i det daglige arbejde, anser vi aftalen for at give os ekstra værdi i forbindelse med vores udviklingsaktiviteter", siger Kari Kuusela, Executive Vice President hos Fingrid.

 
Energiindustrien


Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

 • Industrispecifik ekspertise
 • Drifts- og medarbejdersikkerhed
 • Omkostningseffektivitet i industriprocesser 
 • Reducerede omkostninger og risici takket være proaktivt vedligehold 
 • Effektive installationsprojekter: Omhyggelig planlægning og præproduktion
 • Hurtig levering af højtryksrør takket være en stor lagerbeholdning
 • Et troværdigt partnerskab i hele fabrikkens livscyklus 
 • Alle tekniske fagområder fra én kompetent partner
 • Teknisk service og vedligehold døgnet rundt