Arbejdsmiljø og sikkerhed

Caverion prioriterer arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladserne højt. 

Gennem uddannelse og information motiveres medarbejderne til at påvirke hinanden, så arbejdsopgaverne bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Caverion er OHSAS 18001 certificeret og forpligter sig til løbende at arbejde på at vedligeholde og forbedre arbejdsmiljøet. 

Det betyder bl.a., at Caverion har givet arbejdsmiljø en ledelsesmæssig høj prioritet og at vi arbejder proaktivt med at integrere arbejdsmiljøpolitik i virksomhedens ledelsesfunktioner.