Forretningsetik og adfærdsregler

Caverion har formuleret sine etiske retningslinjer og adfærdsregler.

Et centralt punkt i Caverions adfærdsregler (Code of Conduct) er, at der en klar, kendt og utvetydig forretningsetik. Vores etiske retningslinier er mere end regler og bestemmelser. De vedrører værdier, loyalitet og den rigtige Caverion holdning. 

Ved at overholde de højeste etiske standarder fremmer vi lønsom vækst i vores virksomhed, opbygger tillid hos vores aktionærer og støtter fair konkurrence og ligebehandling af mennesker. 

Principperne er udfærdiget til fordel for vores medarbejdere, kunder, ejere og samfundet.
  
Download vores adfærdsregler
  


Højdepunkter i Code of Conduct:

Medarbejdere

 • Vi overholder alle nationale arbejdsmarkedslovgivninger og bestemmelser i de lande, hvor vi driver forretning.
 • Alle medarbejdere har ret til et sikkert arbejdsmiljø.
 • Vi respekterer internationalt vedtagne menneskerettigheder.


Kunder

 • Markedsføringen af vores serviceydelser og koncepter er altid sandfærdige og nøjagtige.
 • Vi tager altid hensyn til kundens sikkerhed i vores serviceydelser og koncepter.
 • Man kan stole på kvaliteten af vores serviceydelser og koncepter.


Samfundsansvar

 • Vi overholder de lokale lovgivninger og bestemmelser i alle de lande, hvor vi driver forretning.
 • Vi tolerer ingen form for korruption, pengeafpresning eller bestikkelse.
 • Vi giver ikke økonomiske bidrag til politiske partier eller grupper eller individuelle politikere.


Miljø

 • Miljøvenlig forretning er en strategisk vigtig aktivitet for vores virksomhed.
 • Vi er ISO14001 certificeret.
 • Vi bestræber os på at levere et varigt, miljøbæredygtigt leve- og arbejdsmiljø for vores kunder. Energieffektivitet er indarbejdet i alle services og løsninger.


Leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere

 • Leverandører, underentreprenører og andre forretningspartnere bliver behandlet på lige vilkår, ærligt og uden diskrimination i henhold til gældende lovgivninger og bestemmelser.
 • Vi tolererer ikke nogen former for bestikkelse eller andre ulovlige betalinger i forholdet til vores leverandører, underentreprenører og andre forretningspartnere. Vi gør alt, hvad vi kan for at afvise bestikkelse, korruption og økonomisk kriminalitet inden for vores indflydelsesområde.


Konkurrenter

 • Vi støtter åben og retfærdig konkurrence på alle markeder.
 • Vi overholder den gældende konkurrencelov i alt, hvad vi foretager os, og undgår situationer, hvor der er en risiko for, at konkurrencebestemmel- serne kan overtrædes.
 • Vi taler ikke med vores konkurrenter om priser eller principper for prisfastsættelse, deltagelse i licitationsprocesser, vores priser og omkostnings- strukturer, vores strategiske beslutninger og andre oplysninger, der ikke er offentliggjorte, og som konkurrenter ikke bør kende til.