Kvalitet

Caverion er ISO 9001 certificeret og arbejder systematisk og målrettet med at vedligeholde og udvikle vores kvalitetsstyringssystem således, at vi opfylder alle gældende lov- og myndighedskrav.

Vi sætter kunden i centrum og leverer kvalitetsydelser, der sikrer kundens tilfredshed og en langsigtet lønsom vækst for kunder, aktionærer og samfund. Ved at gennemføre regelmæssige interne kvalitetsaudits med samtlige afdelinger i virksomheden sikrer vi en løbende kontrol, uddannelse og gensidig uddannelse af kvalitetssystemet.

Vores aktiviteter er styret af et fælles sæt værdier, som alle medarbejdere kender og arbejder ud fra.

Vi sikrer den rigtige kvalitet i overensstemmelse med kundens behov og finder de løsninger, som skaber merværdi for vores kunder. Vi opbygger langvarige relationer til vores kunder og udvikler en serviceminded kultur. Vi arbejder tværorganisatorisk og internationalt sammen i team(s) og komplementerer samarbejdet med vores partnere. Vi skaber tillid, der bygger på åbenhed og ærlighed.