Automationsteknologi og -løsninger er i hastig udvikling, og denne udvikling har stor betydning for bygninger og industrianlæg.

Bygningsautomation spiller en vigtig rolle for energieffektivitet, eftersom det gør det muligt at styre bygnings installationer. Automation er hjernen, der styrer og regulerer alle forholdene.
   
De vigtigste beslutninger om automation træffes i designfasen. Men der bør også fokuseres på bygningsautomation i moderniserings- og reparationsfasen, da det har stor betydning for, hvor store besparelser, der kan opnås via energieffektivitet. Det har også betydning for valget af firewall- og datasikkerheds løsninger.

Styring af energiforbrug

Ved hjælp af et automations system kan vi eller vores kunder for eksempel styre og regulere HVAC-systemer, energiforbrug, adgangskontrol og brandalarmsystemer via en enkelt integreret grænseflade. Vi anvender åbne løsninger, som ikke er afhængige af et bestemt system, og som derfor understøtter almindelige kommunikations grænseflader såsom KNX, LON, MODBUS, M-Bus, DALI og BACnet. Vi tilbyder også et stærkt servicekoncept.

Basis for vores energistyrings system er intelligente undercentraler, som via følere og transmittere bl.a. registrerer og opbevarer energidata fra mange målertyper for el, gas, vand, varme etc. De intelligente undercentraler indeholder en funktion til energiregistrering, som automatisk opsamler og dokumenterer forbruget af flere energityper enten til opvarmning eller til produktion.

Caverion designer og leverer nøglefærdige CTS-anlæg til styring, regulering og overvågning af alle tekniske installationer i bygninger. Vi dækker alt fra bygninger for energitunge virksomheder til bygninger med mange mindre rum. Vores specialister løser alle regulerings-, registrerings- og styrings opgaver. Vi tilpasser løsninger efter behov, og anvender den nyeste teknologi baseret på hard- og software fra førende leverandører.

Muligt at opgøre forbrugsdata

Et energiregistrerings system fra Caverion kan udbygges til et intelligent system for total bygnings overvågning i et CTS-anlæg. Et CTS-anlæg er en sammenbygning af hard- og software, som automatisk styrer de tekniske installationer i bygningen, f.eks. varme- og ventilationsanlæg, køleanlæg, adgangskontrol og elevatorer. Med et CTS-anlæg er det også muligt at opgøre forbrugsdata som vand- og energiforbrug.

Caverion er et Trend teknologicenter. Trend er en af Europas førende producenter af CTS-anlæg til styring, regulering og overvågning af varme- ventilations og køleanlæg, samt andre tekniske installationer. Med Trend bygnings automatik og Trend CTS-anlæg er der store besparelser at hente.

Et BMS-system er svaret på de stadig større krav til driftsøkonomi, driftssikkerhed, fleksibilitet, komfort og sikring af værdier i såvel nybyggeri som renoverings projekter.

Fordelene ved et BMS-system er mange. Central styring og intelligent overblik over alle installationer giver rationel drift og vedligeholdelse med store energibesparelser på el, ventilation, vand og varme.

Adgang til moderne kontrolrum

Vores kunder kan selv styre og overvåge deres ejendomme. Vores aftalekunder har desuden adgang til markedets mest moderne kontrolrum og energistyrings service. Ved hjælp af de aktuelle oplysninger, der indsamles fra ejendommen sammen med lagrede historiske data, er det muligt at analysere og forudsige behovet for vedligeholdelse. Myndighederne har fastsat en række kriterier for dette arbejde for at sikre en professionel kvalitet. Vores medarbejdere har alle de påkrævede licenser og kvalifikationer til at opfylde myndighedernes krav. 
   
Hvis det ønskes, kan vi tilbyde energieffektiv døgnservice via overvågning og fjernstyring af de tekniske installationer fra Caverions kontrolrum. Her står vores medarbejderne klar til at løse eventuelle problemer hele døgnet. Medarbejderne i kontrolrummet er højt kvalificerede teknikere, der kan overvåge bygnings systemernes funktion og foretage test og justeringer i tilfælde af funktions svigt. Er løsningen accepteret af IT afdelinger?

Dette er vores næst oftest stillede spørgsmål.

For det første, sikkerhed er vores første prioritet. Caverion kan tilslutte CTS anlægget, som er baseret på certificeret udveksling, alle data er AES krypteret. 

Selv den højeste sikkerhedscertificering sikrer ikke sikkerheden, hvis opløsningen ikke er konfigureret korrekt. Usikker konfiguration kan forhindres ved at gøre konfigurationen meget streng og / eller intuitiv og fjerne eventuel forvirring, der kan føre til åbning af huller.

Ved at fokusere på den sikre netværkskommunikation har vi klart defineret vores fremtidige retningslinjer. Hos Caverion vil vi arbejde tæt sammen med vores teknologiske partnere og kunder. Og, når det er hensigtsmæssigt, med deres kunder – for at give de bedst tilgængelige industrielle kommunikations løsninger og Office Network Security-løsninger. Løsninger, der er pålidelige, sikre og nemme at installere, samt meget skalerbare og kan tilpasses til fremtidige behov. 

Hvis du er I tvivl, om du har et usikkert CTS anlæg, kan du kontakte vores CTS afdeling.
Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger