Effektive shutdown ydelser, der reducerer nedetid og planlagt vedligehold

Caverion-Shutdown-Ydelser.jpg
 

For energi- og industrianlæg er nedetid i forbindelse med vedligeholdelse en kritisk succesfaktor. Det er derfor vigtigt, at alle vedligeholdelsesaktiviteter i forbindelse med driftstoppet – hvad end der er tale om en komplet årlig vedligeholdelse eller en mindre tilbagevendende vedligeholdelsesaktivitet - bliver udført efter planen, til tiden og på sikker vis. Derudover vil det give mening at udføre installationer af nyt udstyr og større reparationer inden for det samme - og helst korte - tidsrum. Dette vil betyde en stor midlertidig forøgelse af arbejdsstyrken på stedet, mens opgaverne udføres. Hvordan sikrer du en optimal styring af det?

Reducér nedetid med omhyggelig
planlægning og dygtig eksekvering

For at opnå optimal udnyttelse af nedetid kræves der både god planlægning og eksekvering. På den måde kan du skabe betydelige konkurrencemæssige fordele for din virksomhed. Med god forberedelse vil nedetiden forløbe glidende og kun udgøre en lille procentdel af den samlede produktionstid i løbet af året. Med dårlig forberedelse risikerer du, at nedetid og omkostninger løber løbsk.

Årlig vedligeholdelse udgør cirka 10-30 % af det samlede vedligeholdelsesbudget for kraftværker og industrianlæg. Med god forberedelse og en kvalificeret vedligeholdelsespartner kan du holde omkostningerne nede.

Vores professionelle medarbejdere, omfattende ekspertise og brede geografiske dækning danner et godt grundlag for optimal udnyttelse af nedetid. Vi har deltaget i hundredvis af årlige vedligeholdelser og ved derfor, hvad der skal til for at gøre dem til en succes.

Derudover vil god planlægning og forberedelse typisk også bidrage til øget arbejdssikkerhed og bedre risikostyring. Ved at sørge for at alle vedligeholdelsesopgaver bliver nøje udført af velforberedte eksperter inden for planlagt tid, mindsker du risikoen for udstyrsfejl og andre fejl under produktion. 

Alle nødvendige shutdown ydelser til
planlagt nedetid og vedligeholdelse
:

 • Tilstandsovervågning og analyser for at kunne identificere, hvordan og hvornår anlægget skal vedligeholdes
 • Teknisk vedligeholdelse
 • Projektledelse og arbejdsplanlægning
 • Rapporter, dokumentation og inspektioner i overensstemmelse med lovmæssige krav
 • Køb af reservedele og andet udstyr
 • Ventilvedligeholdelse og online tests
 • Administrative opgaver og sikkerhedskoordinering
 • Medarbejderorientering og arbejdstilladelser
 • Vedligeholdelses- og installationsarbejde
 • Plan for ramp-up af produktion inkl. tests
 • Dokumentopdatering og endelig rapportering

Med Caverion er dine shutdownydelser og nedetidsaktiviteter i gode hænder. Kontakt os, og lad os hjælpe med at gøre dit næste planlagte driftstop til en sand succeshistorie.

 

Vil du vide mere?

Kontakt os

 

Relaterede ydelser

Sådan har vi hjulpet kunder