Sikring af effektivitet i hele projektets livscyklus

Installationer og samlede tekniske løsninger i bygninger bliver mere og mere komplekse. Som det er nu, udgør de en stor del af investerings omkostningerne for en bygning.

Godt implementerede systemer, teknisk design og installationer har stor indflydelse på omkostningerne i den samlede levetid for en ejendom og desuden på ejendommens værdibevarelse og miljøbelastning.

Med Caverions kompetence og ekspertise inden for alle relevante tekniske discipliner er der sikkerhed for et projekt med afbalancerede risici og profitable resultater.
   

Afviklingen af Caverions installation er baseret på:

  • Førende projektmetoder
  • Synkroniserede processer
  • Almindelige færdigheder
  • Konsistente resultater af høj kvalitet


Med regelmæssige uddannelsesforløb for vores timelønnede ansatte kan vi garantere:

  • Det fornødne kvalitetsniveau på arbejdsstedet
  • Overholdelse af lovgivning
  • Overholdelse af strenge sikkerheds procedurer under arbejdet

Afviklingen af installation består af montering af udstyr inden for en eller flere tekniske discipliner i henhold til det aftalte designområde.
   

Tekniske installationer

Sammen med vores serviceydelse vedrørende projektledelse kan vi tilbyde "étstedsbestilling". Dermed er vi i stand til at levere og integrere alle relevante multidisciplinære løsninger.

Vi kan også tilbyde rådgivningsydelser samt Design & Engineering serviceydelser i de tidlige faser - det vil medføre en mere effektiv afvikling.

De ni tekniske discipliner omfatter:

Disciplinerne dækker hele livscyklussen for bygninger og industri, projekter og serviceydelser. Caverion tilbyder dem i kombinationer eller separat som individuelle serviceydelser.Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger