Projektprocesser af høj kvalitet betyder gode resultater på selve arbejdsstedet

Hver bygning og hvert industrielt projekt er unikt med individuelle udfordringer. Derfor er styring af og prognoser for projekter af afgørende betydning, og det er også vigtigt, at processen med projektledelse optimeres løbende. Der kan tages stilling til ændringer i kvaltiet, omkostninger og planlægning med det samme.

Alle handlinger dokumenteres og gemmes og er let tilgængelige. Dette gælder hele værdikæden inklusive underleverandører og leverandører samt logistik.

Kvalificeret projektledelse er en forudsætning for et vellykket projekt. Det kræver en række koncepter, viden, faglige færdigheder, værktøjer og teknikker at opfylde projektmålene og sikre et vellykket projekt.

Uden effektiv projektledelse løber projekter ofte ind i problemer og har større risiko for at mislykkes.   

Vi styrer projekter inden for en række forskellige segmenter

Caverion har indgående erfaring med styring af komplekse projekter på forskellige områder og af varierende størrelser inden for forskellige segmenter, herunder:

 • Beboelse
 • Erhverv
 • Infrastruktur
 • Industri
 • Uddannelse
 • Sundhedsvæsen

Vi kan også styre de aktiviteter, der udføres af andre underleverandører. 

Fordele ved brug af kun én leverandør 

Implementering af et fælles sæt processer for projektledelse er en fordel i det lange løb. Der er mange fordele ved kun at benytte en enkelt leverandør til projektledelse og installation, herunder:

 • Kortere projektvarighed, da installationer kan overlappe med planlægningsfasen
 • Fleksibilitet ved inkorporering af ændringer i design, kvalitet, omkostninger og planlægning på en kontrolleret måde
 • Reducerede samlede projektomkostninger og arbejdstimer takket være forbedrede arbejdsprocesser

Forbedrede arbejdsprocesser understøttes af:

 • Hurtigere udførelse gennem genbrug af fælles processer og skabeloner
 • Færre projektproblemer ved brug af proaktive processer for projektledelse
 • Bedre organisatorisk beslutningstagning gennem mere effektiv kommunikation
 • Højere kundetilfredshed og færre ændringer, da der bygges i højere kvalitet i første hug

Projektledelse

Caverions projektledere arbejder tæt sammen med kunden. Omhyggeligt udvalgte projektgrupper styrer projektet mod målet i forhold til kvalitet, tid og økonomi. Vi kan også tage ansvaret for overholdelse af lovgivning og kontakt til myndigheder.

I forbindelse med projektledelse koordinerer og integrerer vi flere discipliner i én enkelt løsning. I store eller mere komplekse projekter, hvor installationer er integreret i omfattende grad, kan Caverion fungere som kundens eneste kontaktpunkt for alle tekniske installationer.

Under projektforløbet er det afgørende løbende at gennemgå, imødese og optimere projektets faser.

Eksempler på Caverions resultater med hensyn til projektledelse:

 • Tidsplanlægning og overvågning
 • Styring af og tilsyn med arbejdsplads
 • Forvaltning af udestående beløb
 • Koordinering med andre interessenter (entreprenører, konsulenter, designere, slutbrugere)
 • Anskaffelse, indkøb og underentreprise
 • Leverancer af materialer og logistik
 • Koordinering af installations opgaver inden for tekniske discipliner
 • Omkostnings styring og prognoser
 • Fakturering og inddrivelse
 • Kontrol af indgående fakturaer og betalinger
 • Rapportering
 • Kvalitets styring
 • Styring af sundhed og sikkerhed
 • Myndighedernes godkendelses proces
 • Opstart, test og idriftsættelse
 • Projektdokumentation
 • Projektoverdragelse
 • Håndtering af garantiperiode


Jan Mikkelsen
Jan Mikkelsen
Tilbudschef, Projekter DK
22176491
jan.mikkelsen@caverion.com 
Caverion Danmark


Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger