228 søgeresultater på ""

Søg
Efter indholdstype
Sortér efter
Relevans Nyeste
Listevisning
Bred Smal
Forretningsetik

Forretningsetik

Caverion HQ in Vapaala Caverion anvender høje kvalitetsstandarder, og 100% af Caverion-forretningen er ISO 9001-kvalitetscertificeret. Som et børsnoteret selskab er det vores pligt at være en rentabel investering for vores ejere gennem bæredygtig drift. Dataansvar Caverion kommer i besiddelse af kundeejede oplysninger i forbindelse med levering af ydelser, hvilket understreger vigtigheden af korrekt datastyring. Caverion har truffet foranstaltninger for at sikre, at de behandlede oplysninger er sikre og pålidelige. For at nå de rette databehandlingsmål har Caverion implementeret informationssikkerheds- og databeskyttelsespolitikker. Caverion har modtaget ISO / IEC 27001 informationssikkerhedscertifikat for sine fælles IT-ydelser. Retningslinjer for sponsorering Caverion er forpligtet til at drive forretning transparent og ansvarligt, og Caverions retningslinjer og instruktioner for sponsorering afspejler dette. Sponsorater må aldrig gives for at få en fordel i en bestemt forretningstransaktion eller -mulighed. Caverion yder ikke økonomiske bidrag til politiske partier eller grupper eller til individuelle politikere. Mod korruption og bestikkelse Adfærdskodeksen viser tydeligt Caverions politik for korruption og bestikkelse: Caverion har nultolerance over for korruption, bestikkelse, konkurrencebegrænsende adfærd, diskrimination, chikane eller enhver ulovlig handling. Følgende principper styrer Caverions forhold til sine leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere: Caverion tolererer ikke nogen form for bestikkelse eller andre ulovlige betalinger i forholdet til sine leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere. Caverion gør alt i sin magt for at forhindre bestikkelse, korruption og økonomisk kriminalitet. Caverion støtter åben og fair konkurrence på alle sine markeder. Caverion overholder gældende konkurrencelovgivning i enhver aktivitet og undgår situationer, hvor der er risiko for, at konkurrenceregler kan blive overtrådt. Caverion overvåger sine politikker mod bestikkelse ved at undersøge alle rapporter, der er foretaget gennem dets anonyme whistle-blowing-kanaler.

Forsyningskæde

Forsyningskæde

Toy train in kindergarten Caverions indkøb er baseret på en kategoristyringsmodel centralt styret i de lande, vi opererer i og på koncernniveau. Den dækker både direkte og indirekte materialer og ydelser. Stordriftsfordele fanges ved at udnytte bedste praksis for hele koncernen og købe fra de bedste leverandører på tværs af Caverions geografiske fodaftryk efter fælles procedurer. Caverion har flere fælles leverandører, der betjener efterspørgslen i de lande, vi opererer i. En stor del af indkøbet sker lokalt ved brug af udvalgte leverandører. Vi værdsætter leverandørernes nærhed og deres evne til at reagere hurtigt på skiftende forretningsbehov. Som følge heraf er de fleste af vores leverandører placeret i de lande, hvor Caverion opererer. Forretningsetik i leverandørforhold Caverion tilstræber at opbygge langsigtede relationer med sine leverandører. Alle leverandører behandles ens og ærligt efter gældende love og bestemmelser. Vi tolererer ikke nogen form for bestikkelse eller andre ulovlige betalinger i forholdet til vores leverandører. Vi evaluerer regelmæssigt vores leverandører, følger deres præstation og vurderer potentielle risici. Caverion anvender et separat leverandøradfærdskodeks i forhold til sine leverandører. I henhold til dette leverandøradfærdskodeks skal leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere: Respektere menneskerettigheder som følge af internationale traktater, især FN's ”Almene Erklæring om Menneskerettigheder” Overholde de grundlæggende konventioner som defineret af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) Kontrollere, at egne leverandører overholder krav, der opfylder eller overgår kravene i Caverions leverandøradfærdskodeks. Caverion har formuleret sine egne etiske adfærdsregler for leverandører. Caverions Adfærdskodeks for Leverandører (Supplier Code of Conduct) beskriver det minimum, der forventes af vores leverandører. I skal overholde alle gældende love, regler og forordninger, kravene i Adfærdskodeks for Leverandører (Supplier Code of Conduct) samt jeres kontraktslige forpligtelser overfor os. Download vores adfærdsregler for leverandører Download Supplier Code of Conduct (ENG) Download vores købs- og leveringsbetingelser (KL101) Supplier Code of Conduct