El-termografering

For alle virksomheder er elforsyningen en vigtig faktor for at kunne opretholde produktion og effektivitet. Med el-termografering kan man nedsætte risikoen for dyre driftstop, og i stedet for utilsigtede nedbrud, er det med el-termografering muligt at planlægge vedligehold, så man kan undgår driftstop og store reparationer. Reparationer kan planlægges, så de ikke medfører problemer i driften, og ikke bliver en ubehagelig overraskelse i budgettet.

el-termografering

   

Caverions teknikere har lang tids erfaring med termografering, og er alle elektrikere. De er også DBI certificeret, og deres uddannelse/kompetencer bliver løbende holdt ved lige via kurser og erfaringsmøder.

Inspektionen med det termiske kamera bliver udført, når anlæg og tavler er i drift. Det kamera, vi bruger, er blandt de bedste på markedet med høj opløsning og termisk følsomhed. Netop det gør det muligt at registrere selv små differencer i temperaturen.

Kameraet opfanger den infrarøde stråling, som alle overflader udsender. Kameraet opfanger strålingen, som via en processor omdannes til et skærmbillede, som kan aflæses med direkte temperaturangivelse.

El-termografering kan med fordel udføres her:

  • El-tavler
  • Maskinanlæg og styretavler
  • Transformerstationer
  • Skinne- og kabelforbindelser
  • Luftledningsanlæg
  • Procesanlæg

Elektriske installationer holder sjældent fri, og de er sårbare over for nedbrud. Mange fejl sker på grund af overbelastning og slitage. Løse forbindelser kan også opstå ved almindelig brug, idet komponenterne opvarmes og nedkøles. Metaldelene i og omkring komponenterne vil tilsvarende udvide og trække sig sammen. Disse bevægelser i metallerne medvirker til løse forbindelser og/eller eventuelle brud på ledninger. Hvis fejlene bliver rettet, inden der sker skader, falder risikoen for strømsvigt, tavlebrand og eksplosion.

Når termograferingen er udført, bliver der udarbejdet en rapport efter DBI retningslinjer for el-termografering.

Klassificering med angivelse af fejlårsag angives i rapporten, som gør det muligt at planlægge service eftersyn. Fordelene er:

  • Fejl bliver rettet, før et utilsigtet driftstop opstår
  • I nye anlæg kan man dokumentere fejl i komponenterne i reklamationsperioden
  • Via rapporten er det let at finde og rette fejl

Det anbefales af brancheorganisationen Forsikring & Pension og tavlefabrikanter, at alle virksomheder benytter el-termografering af deres el-tavler. Regelmæssig el-termografering kan eventuelt give en forsikringskunde attraktive forsikringsvilkår.

Hvad kameraet opfanger

Det termiske kamera tager både almindelige billeder, og billeder hvor temperaturafvigelserne fremgår. Se eksempler herunder.

Kabelforbindelse med dårlig kabelsko

el-termografering-01B
el-termografering-01A

Dårlig tilgangsforbindelse på gruppeafbryder

el-termografering-02B
el-termografering-02A

QSA med dårlig kontaktforbindelse

el-termografering-03B
el-termografering-03A