Energirådgivning og energibesparende løsninger der reducerer omkostninger og kulstofemissioner

CO 2 -emisioner fra bygninger udgør næsten 40 % af de samlede CO 2 -emisioner i samfundet. Ved at…

CO2-emisioner fra bygninger udgør næsten 40 % af de samlede CO2-emisioner i samfundet.
Ved at reducere energiforbruget i din bygning kan du spare energiomkostninger samtidig med, at du baner vejen for en CO2-neutral verden.

 
 

Investér i energieffektivitet og opnå et højt investeringsafkast

Eftersom energipriserne forventes at stige, er energiforbruget blevet en vigtig prioritet for smarte bygninger. Den daglige drift af en bygning udgør cirka 80 % af bygningens samlede omkostninger, og ud af dem stammer 50 % fra energiforbruget.

En investering i energieffektivitet har typisk en kort tilbagebetalingstid. Med et energibesparende bygningssystem og andre relevante energieffektive ydelser, der regelmæssigt bliver vedligeholdt, kan du opnå op imod 30 % i energibesparelse.

Med langsigtet planlægning fokuseret på energibesparelse- og optimering, bliver det muligt at imødekomme fremtidig lovgivning samtidig med, at du minimerer dine driftsomkostninger, hvilket i sidste ende sikrer værdien af din bygning.

Gør din bygning smart, højt ydende og bæredygtig

Målet er at optimere alle tekniske installationer og bygningssystemer og minimere energiforbruget uden at gå på kompromis med brugeroplevelsen. Det er derfor vigtigt, at din partner har en bred faglig ekspertise om alle tekniske bygningssystemer og ved, hvordan de fungerer i samspil med hinanden. Først der, vil det være muligt at levere pålidelige løsninger og modifikationer til din bygningssystemsportefølje som en helhed med en samlet energibesparelse.

Vi betragter energioptimering som en løbende proces. Uanset om det er et nyt byggeprojekt eller en eksisterende bygning, hjælper vores energirådgivere med at vurdere den aktuelle situation, sætte mål og udarbejde en strategi for implementering, rapportering og løbende udvikling. Når alt kommer til alt, er energioptimering en fundamental del af vedligeholdelsen af din bygning.

Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg
Energy advice and Energy efficiency services minimise costs and emissions.jpg

Sørg for at overholde EU-lovgivningen

EU-lovgivning, herunder EU’s klima- og energimål fastsætter krav og overordnede mål for energibesparende brug af bygningsmassen. Vores energirådgivning sikrer, at din virksomhed overholder lovgivning og mål.

... og lav din egen energi

For at gøre det nemmere for dig at reducere dit CO2 forbrug, kan vi hjælpe med at implementere vedvarende energikilder, såsom solcelleanlæg eller varmepumpe, der gør det muligt for din bygning at generere egen energi. På den måde mindskes behovet for at købe energi fra forsyningsnettet.

Ekspertløsninger til forbedring af energieffektiviteten for din bygningsportefølje

En energistrategi beskriver rejsen mod en mere bæredygtig produktportefølje

  • En systematisk tilgang til bæredygtige tekniske løsninger
  • Køreplaner og rammer for udvikling af infrastruktur, der forbinder mål og handlinger

Energisyn vurderer virkningen af de energibesparende foranstaltninger

  • En oversigt over de økonomiske virkninger af de anbefalede justeringer og investeringer
  • Identificerer nye muligheder for teknisk udvikling gennem dybdegående analyser og omfattende rapportering

Energimålinger hjælper med at vurdere den aktuelle situation

  • Fastlæggelse af den nødvendige struktur for pålidelig måling af energiforbruget
  • Rådgivning og anbefalede handlinger for en mere bæredygtig drift baseret på målingerne
 

 

Vil du vide mere?

Kontakt os

 

Relaterede ydelser

Sådan har vi hjulpet kunder

Ingen resultater