• Aabenraa_Akutsygehus-09
 • Aabenraa_Akutsygehus-02
 • Aabenraa_Akutsygehus-03
 • Aabenraa_Akutsygehus-04
 • Aabenraa_Akutsygehus-05
 • Aabenraa_Akutsygehus-06
 • Aabenraa_Akutsygehus-07
 • Aabenraa_Akutsygehus-08
 • Aabenraa_Akutsygehus-10
 • Aabenraa_Akutsygehus-11
 • Aabenraa_Akutsygehus-12
 • Aabenraa_Akutsygehus-13
 • Aabenraa_Akutsygehus-14
 • Aabenraa_Akutsygehus-15
 • Aabenraa_Akutsygehus-16
 • Aabenraa_Akutsygehus-17
 • Aabenraa_Akutsygehus-18
 • Aabenraa_Akutsygehus-19
 • Aabenraa_Akutsygehus-20
 • Aabenraa_Akutsygehus-21

Akutsygehus i Aabenraa, - Fremtiden flytter ind

Første etape af fremtidens sygehus står klar i Aabenraa

Nye sygehuse skal bygges rundt om i landets fem regioner, og efter store diskussioner traf politikerne de nødvendige beslutninger for at byggerierne kunne gå i gang. Nu dukker fremtidens sygehuse op omkring i landet, og i Aabenraa er første etape af et nyt akutsygehus indviet. Caverion har stået for el, svagstrøm- og elevatorentreprisen.

TEKST: Louise Wilhelmsen | FOTO: Ronni Noer Høirup

Claus Christensen om nogle af udfordringerne på Sygehus Sønderjylland: Ombygningen af skadestuen skulle ske i etaper, så der hele tiden var en fuldt funktionsdygtig skadestue

Ydelser

 • Teknisk vedligehold
 • Projektledelse
 • Installation
 • Design & Engineering

Fagområder

 • EL
 • Automation

Kundegrupper

 • Offentlig sektor
 • Entreprenør

kategori

Sygehus Sønderjylland er ét sygehus med aktiviteter i Tønder, Sønderborg og Aabenraa. Frem mod 2020 bliver sygehuset bygget om og omstruktureret for at etablere det nye Sygehus Sønderjylland med akutsygehus i Aabenraa, specialsygehus i Sønderborg og dagshospital i Tønder. Akutsygehuset har et optageområde på 230.000 borgere.

Seks entrepriser

Sygehuset i Aabenraa blev taget i brug i august 2014 første fase. Det 24.000 kvadratmeter store byggeri med en byggesum på 580 millioner kroner er splittet op i forskellige entrepriser, som er udbudt i licitation hver for sig. El, svagstrøm- og elevatorentreprisen er en ud af seks entrepriser.

 - Det har været et spændende projekt, fordi vi har leveret så mange forskellige installationer og været inde over med flere fag. Der er ikke så mange af den slags store projekter i Danmark, så vi er glade for at have været med og har lært meget, fortæller projektchef Claus Christensen.

 

Lysstyring med KNX

Caverion har blandt andet stået for intelligent lysstyring på hele akutsygehuset. Lysstyringen er blevet optimeret med KNX, der giver intelligent dagslysregulering i alle patientrum, gange, toiletter og øvrige arealer. Lysstyringen er lavet som en del af et energiprogram, og er blevet tilpasset efter de behov, der er på sygehuset. For eksempel er belysningen på gangene centralt styret, og der bliver skruet ned på halvt blus fra klokken 22.30, hvor PIR-sensoren tænder lyset på fuld styrke, når nogen bevæger sig. Flere steder har der dog været behov for justering, fordi patientgrupper havde andre behov.

Caverion har også stået for el-tavler på operationsstuerne, som sørger for, at lægerne kan fortsætte med at operere, selv om der opstår en fejl. Når operationen er overstået, bliver fejlen efterfølgende rettet – dermed er der en ekstra sikkerhed for patienter og læger.

Ombygning af skadestue i drift

Blandt opgaverne skulle der opføres en nybygning henover eksisterende skadestue og i den forbindelse skulle der omlægges installationer for bærende søjler for den nye bygning. Desuden er installationerne i skadestuen blevet renoveret og opdateret til nye funktioner, mens skadestuen var i fuld drift.

 - Der er været meget koordinering, fordi det er et sygehus. Ombygningen af skadestuen skulle ske i etaper, så der var en fuldt funktionsdygtig skadestue. Det, der er så spændende med projekter på sygehuse, er at huset skal kunne fungere, imens vi arbejder. Desuden har der været stor fokus på det første, nye sygehus, siger Claus Christensen.

 

Ud over el, svagstrøms- og elevatorentreprisen har Caverion vundet en tillægsordre i akutsygehusets restaurant og omklædningsfaciliteter, som omhandler el, ventilation, VVS og ABA.

Der er opsat 12 nye elevatorer og en enkelt er blevet forlænget. Der er også installeret to nødstrømsgeneratorer på henholdsvis 630 KVA og 1250 KVA

26.270 m2

150 km PDS netværkskabler

22 el-tavler

Fakta:

Caverions løsninger:

El, svagstrøms- og elevatorentreprise
Indeholder blandt andet:

 • belysning armatur
 • lysstyring KNX
 • nød- og panikbelysning
 • lys i operationsstuer
 • tavler
 • UPS anlæg
 • nødgeneratorer
 • medicinsk IT
 • patientkald hjertestop og DECT telefoni
 • beskyttelsessystem
Der er brugt 150 km PDS netværkskabler, og opsat 22 el-tavler.

 

Areal:

26.270 m2

Bygherre:

Region Syddanmark

Entrepriseform:

Storentreprise

År:

2012-2014