Brugere-af-Bygninger

Brugere af bygninger

Vores ekspertise inden for bygningsteknologi og -vedligehold sikrer en høj grad af funktionalitet for alle brugere af bygningerne. Vi tager hensyn til alles behov – både dem, der arbejder i bygningen til daglig, og dem, der bare er på besøg. Optimale forhold, f.eks. i form af et godt indeklima, spiller en stor rolle i forbindelse med folks sundhed og sikkerhed. Vi tilbyder brugerne de bedst mulige løsninger, både i økonomisk, teknologisk og driftsmæssig henseende

Vi kan overvåge og justere bygningsforholdene via bygningsautomatiseringssystemer, og derved skabe behagelige miljøer med en deraf følgende høj grad af brugertilfredshed. Optimering af faktorer som temperaturen, luftfugtigheden og belysningsløsningerne i en bygning har stor betydning for folks trivsel og produktivitet. Indeklimaet har desuden betydning for maskiners og udstyrs funktionsdygtighed.

Indgående kendskab til de særlig behov, som brugere af bygninger har

Vi kan bryste os af en lang række vellykkede projekter, som omfatter planlægning, installation og udvikling af bygningssystemer og -automatisering samt teknisk vedligehold, bl.a. inden for følgende områder: 

Vi har også stor erfaring med bygningsinfrastrukturløsninger, eksempelvis affaldshåndteringssystemer, parkeringsanlæg og sikkerhedssystemer

Vi påtager os det fulde ansvar for vores løsninger

Vi kan påtage os det fulde ansvar for planlægning, udvikling, drift og vedligehold af alle tekniske systemer og løsninger på vegne af brugere af bygninger.

Vi tilbyder med andre ord en gennemsigtig serviceydelse fra én og samme leverandør med ét kontaktpunkt til alle kundens behov. 

Vi er en ansvarlig og økonomisk stabil samarbejdspartner med stor ekspertise inden for en lang række områder og langsigtede mål for øje.  

Vores serviceydelser dækker hele ejendommens levetid

Vi kan tilbyde en serviceaftale med garanti for besparelser for enhver ejendom. Med vores energibesparelsesprojekter reduceres energiforbruget typisk med 5-20 %. På længere sigt kan en investering i energibesparelser udmønte sig i et stort afkast. I nogle tilfælde kan der opnås betydelige omkostnings- og energibesparelser blot ved at foretage rationalisering og justering af de allerede installerede systemer. 

Læs mere om vores Energioptimeringsaftaler og Performancekontrakter.

Læs om Caverions forsknings- og udviklingscenter, hvor vi udvikler avancerede løsninger og produkter med henblik på at sikre større sikkerhed, sundhed og komfort i hverdagen.

Læs mere om vores brugergruppeløsninger: Detailhandel og Logistik, Hoteller og Restauranter, Sport og kultur, Økonomi og forsikring, Erhvervsrelaterede serviceydelser, den Private Sundhedssektor.

Referencer

Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

  • Avancerede, integrerede bygningssystemer med et højt sikkerhedsniveau
  • Fokus på livscyklusløsninger: omkostnings- og energibesparelser
  • Reducerede omkostninger og færre risici for brugere af bygninger
  • Bæredygtighed
  • Aftaler med klart definerede ansvarsområder 
  • Langsigtet planlægning, driftssikkerhed, forebyggende vedligeholdelse og moderniseringer uden driftsforstyrrelser.