Ejendomsinvestorer-og-udviklere

Investorer & udviklere af bygninger

Vi tilbyder ejendoms investorer og -udviklere tekniske bygnings systemer, som forlænger ejendommens levetid, øger anvendeligheden samt holder omkostningerne og ejendomsværdien på det projekterede niveau. Vores indsigt i projekter med relation til ejendoms investering og -udvikling udmønter sig i løsninger, der er optimale i både økonomisk, teknologisk og driftsmæssig henseende. I vores egenskab af uafhængig operatør er vi i stand til at tilbyde vores kunder markedets mest effektive totalløsning.

Vi udvikler, installerer og vedligeholder bygnings teknologi, der gør ejendomme funktionelle, sikre og energibesparende, velegnede til de relevante formål og lette at tilpasse i henhold til fremtidige krav. Vi sørger for en høj grad af tilgængelighed, energiudnyttelse og brugerkomfort inden for følgende områder:

 • Lejligheds komplekser 
 • Kontorer 
 • Indkøbscentre 
 • Hoteller 
 • Restauranter 
 • Parkeringsanlæg 
 • Terminaler og stationer 
 • Messe- og konferencecentre
 • Museer. 

Vores eksperter er i stand til at udvikle og konstruere systemer til bygnings automatisering til brug under vanskelige forhold, eksempelvis i avancerede renrum og datacentre. Vi har desuden meget stor erfaring inden for infrastrukturløsninger som teknologi til belysnings systemer, automatiseret bortskaffelse af affald, vejtunneler og andre informationsteknologiske projekter inden for trafik samt lyd- og sikkerheds systemer. 

Vores omfattende serviceydelser hjælper ejendoms investorer og -udviklere med at opnå følgende:

 • Integrerede projektløsninger: effektive, til tiden og inden for det aftalte budget
 • Opretholdelse af ejendomsværdien i hele ejendommens levetid
 • Bygnings systemer, der imødekommer alle lejernes krav
 • Garanti for driftssikre bygninger
 • Et godt indeklima og effektiv bygnings administration
 • Bedre energiudnyttelse og mindre CO2-udledning.

Vi påtager os det fulde ansvar 

Vi kan påtage os det fulde ansvar for planlægning, udvikling, drift og vedligehold af alle tekniske systemer og løsninger på vegne af ejendoms investorer og -udviklere .

Vi tilbyder med andre ord en gennemsigtig serviceydelse fra én og samme leverandør med ét kontaktpunkt til alle kundens behov. 

Vi kan også varetage opgaver i forbindelse med energivurderinger og inspektion af installationer fra myndighedernes side. Om nødvendigt kan vi planlægge og implementere de påkrævede ændringer, så ejendommen er klargjort til certificering, eksempelvis LEED-certificering. 

Vi er en ansvarlig og økonomisk stabil samarbejdspartner med stor ekspertise inden for en lang række områder og langsigtede mål for øje.  

Fokus på livscyklusløsninger

Vores serviceydelser dækker hele ejendommens levetid. Vores såkaldte Livscyklusansvarskoncept er baseret på en finansierings model med en fast pris pr. måned i hele ejendommens levetid, inklusive alt forbrug (vand, el og varme).

Vi kan tilbyde en serviceaftale med garanti for besparelser for enhver ejendom. Med vores energibesparelses projekter reduceres energiforbruget typisk med 5-20 %. For små projekters vedkommende kan der forventes kapitalforrentning inden for 1-5 år, mens der for store projekters vedkommende kan gå 8-10 år.

Læs mere om vores Livscyklusansvar, Energioptimeringsaftaler og Performancekontrakter

Anvendte kontraktmodeller

 • Udvikling og konstruktion samt nøglefærdige løsninger
 • Samarbejdsaftale
 • Offentligt-privat partnerskab (OPP)
 • ESCO-modellen
 • Energioptimeringsaftale (EPC)

Referencer

"Caverions primære styrker kommer os til gode gang på gang. Vi tager vores samarbejdspartneres kompetence som en selvfølge, og Caverion har til fulde levet op til vores forventninger." – Michael Noll, ejendomsejer, Actris GmbH.

"Takket være samarbejdet med Caverion har vi nu et topmoderne datacenter, som sikrer velfærd i hele Tønder Kommune. Vi har fået rigtig god rådgivning gennem hele projektet, og vi er meget tilfredse med Caverions arbejde, som har medført, at to ældre serverrum er blevet nedlagt til fordel for et nyt og moderne datacenter." – Lars Møldrup, Tønder Kommune.

"Vi har en ambition om grundigt planlagt vedligeholdelsesarbejde, omkostningsbesparende serviceydelser af høj kvalitet og tilfredse lejere. Hos Varma har vi altid lagt stor vægt på driftsmæssig ansvarlighed i forbindelse med vores investeringer. Vi har valgt Caverion som samarbejdspartner inden for energistyring, og vi har haft et glimrende samarbejde og nået vores mål. Vi kan desuden se frem til store besparelser i forbindelse med ejendomsvedligeholdelsen." – Aarne Markkula, chef for ejendomsudvikling, Varma

"Caverion har leveret brugervenlige og energibesparende tekniske løsninger med en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse bygningen til ændringer i virksomhedens struktur og størrelse i hele bygningens levetid, dvs. 50-80 år." – Jørgen Løfaldli, ejendomsadministrator, SpareBank 1 SMN.

"Caverion er en pålidelig samarbejdspartner, som holder, hvad de lover, og altid overholder de fastsatte tidsfrister. Dertil kommer omfattende rapporter vedrørende udstyrets levetid, som gør os i stand til at identificere risici og holde os inden for budgettet." – Marko Koivisto, ejendomsadministrator, 

Tampere Hall

"Caverions løsning var klart den bedste for os. Den nye aftale omfatter også udvikling af mere effektive driftsmodeller. Vi fortsætter desuden vores bestræbelser på at sikre bæredygtig udvikling og energibesparelser, og i den forbindelse er Caverions knowhow og ekspertise en stor fordel for os," siger Pekka Kuosmanen, viceadministrerende direktør, Finnair Facility Team.

"Placeringen, konstruktionsmetoden og det tekniske udstyr gør Henninger Turm til et helt unikt beboelsesejendomsprojekt," siger Jörg Janson, projektleder for Actris Henninger Turm GmbH & Co. KG. "Som investor i projektet handler det for os primært om at sikre installation af høj kvalitet til trods for den korte tidsfrist."

"I forbindelse med komplekse nye bygningsprojekter som opførelse af indkøbscentre stilles der krav om stadig mere avanceret teknologi. Caverion har specialviden om de sidste nye teknologiske løsninger inden for ventilation og aircondition, f.eks. de progressive varmegenvindingssystemer, der skal bruges til airconditionsystemerne i Aquis Plaza. Caverion har også stor erfaring med projektledelse, hvilket er en klar forudsætning for at sikre effektiv styring af store projekter af denne art," siger en talsmand for Ed. Züblin AG.

Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

 • Reducerede projektomkostninger og mindre risiko for ejendomsinvestorer og -udviklere
 • Fokus på livscyklusløsninger: omkostnings- og energibesparelser 
 • Avancerede, integrerede bygningssystemer med et højt sikkerhedsniveau
 • Bæredygtighed
 • Aftaler med klart definerede ansvarsområder