Entreprenør

Vores tætte samarbejde med entreprenører, bl.a. via langvarige samarbejdsaftaler, har udmøntet sig i bygninger og tekniske infrastrukturløsninger, der er kendetegnet ved stor driftssikkerhed og en høj grad af brugertilfredshed. Vi sørger altid for at sætte os ind i de konkrete udfordringer og krav i forbindelse med den aktuelle investering og det aktuelle projekt. Vores eksperter er i stand til at tilbyde en løsning, der er optimal i både økonomisk, teknologisk og driftsmæssig henseende. I vores egenskab af uafhængig aktør kan vi tilbyde den mest effektive totalløsning – til tiden og inden for det aftalte budget.

Bygnings teknologi løsninger af høj kvalitet til entreprenører

Vi udvikler omkostnings besparende og bæredygtige løsninger vedrørende byejendomme og bymiljøer – løsninger, der er skræddersyet til de aktuelle formål og kan tilpasses i henhold til entreprenørernes fremtidige krav. Vores eksperter sørger for, at funktionaliteten og sikkerheden er i top, både hvad angår bolig- og erhvervsbyggeri samt den tilhørende infrastruktur.  

Vi tilbyder løsninger, der er kendetegnet ved miljøvenlighed og komfort, inden for følgende områder

 • Lejlighedskomplekser
 • Kontorer
 • Indkøbscentre
 • Hoteller
 • Restauranter
 • Offentlige bygninger
 • Terminaler. 

Vores ekspertise giver garanti for både person- og driftssikkerhed inden for følgende områder

 • Industribygninger
 • Vejtunneler.

Derudover er vi i stand til at designe og konstruere følgende

 • Avancerede renrum
 • Datacentre 
 • Bygnings systemer. 

Det giver garanti for driftssikre processer inden for både produktion, forskning og moderne informationsteknologi.

Vi påtager os det fulde ansvar for den tekniske løsning

Når vi hos Caverion siger, at vi påtager os det fulde ansvar for den tekniske løsning, mener vi præcis budgettering og udarbejdelse af prognoser vedrørende ejendoms omkostningerne på lang sigt. Vores serviceydelser dækker hele ejendommens levetid. Vores såkaldte livscyklusansvars koncept er baseret på en finansierings model med en fast pris pr. måned i hele ejendommens levetid, inklusive alt forbrug (vand, el og varme).

Vi kan tilbyde en serviceaftale med garanti for besparelser for enhver ejendom. Med vores energi besparelses projekter reduceres energiforbruget typisk med 5-20 %. For små projekters vedkommende kan der forventes kapitalforrentning inden for 1-5 år, mens der for store projekters vedkommende kan gå 8-10 år.

Læs mere om vores livscyklusansvar, Energioptimeringsaftaler og Performancekontrakter.

Læs mere om vores samarbejde med Byggefirmaer, Bygningsadministrationsvirksomheder, Konsulenter og Teknikentreprenører.

Referencer

Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

 • Reducerede projektomkostninger og mindre risiko for entreprenører 
 • Avancerede, integrerede bygningssystemer med en høj grad af sikkerhed og funktionalitet
 • Fokus på livscyklusløsninger: omkostnings- og energibesparelser  
 • Bæredygtighed
 • Aftaler med klart definerede ansvarsområder