Offentlig-sektor

Offentlig sektor

Den offentlige sektor er en af de vigtigste kundegrupper for Caverion. Vi har omfattende viden om de konkrete udfordringer og særlige krav, der gør sig gældende i projekter inden for offentlig investering, ejendomme og infrastruktur. Vi tilbyder løsninger, der er optimale i både økonomisk, teknologisk og driftsmæssig henseende til offentlige bygninger og infrastruktur.

Vores kunder i den offentlige sektor benytter vores ekspertise inden for branchen til at realisere funktionelle, sikre og omkostningseffektive bygninger, infrastrukturer og processer for at forbedre kvaliteten og leveringen af offentlige tjenester. Vi tilbyder fuldt integrerede projektleverancer, forudsigelig kvalitet og pålidelige omkostningsestimater til bygningssystemer inden for offentligt byggeri og infrastruktur.    

Her er et udpluk af vores referencer fra den offentlige sektor: 

 • Skoler og daginstitutioner 
 • Sports- og kulturbygninger 
 • Kontorer 
 • Hospitaler 
 • Lufthavne
 • Kraftværker 
 • Datacentre 

Vi har desuden stor erfaring inden for infrastrukturløsninger såsom teknologi til belysningssystemer, affaldshåndtering, vejtunneler og andre trafikrelaterede informationsteknologiske projekter samt lyd- og sikkerhedssystemer. 

Fokus på livscyklusløsninger

Vores serviceydelser dækker hele ejendommens eller infrastrukturens levetid. Når vi hos Caverion siger, at vi påtager os det fulde ansvar for den tekniske løsning, mener vi præcis budgettering og udarbejdelse af omkostningsprognoser på lang sigt. Livscyklusansvar er et koncept, hvor Caverion påtager sig det fulde ansvar for planlægningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af kundens aktiver og ejendomme. 

Investeringer i energieffektivitet betaler sig

På længere sigt kan en investering i energibesparelser udmønte sig i et stort afkast. I nogle tilfælde kan der opnås betydelige omkostnings- og energibesparelser blot ved at foretage rationalisering og justering af de allerede installerede systemer.

Vi kan tilbyde vores kunder i den offentlige sektor en garanti for besparelser via en serviceaftale, når en eksisterende ejendoms omkostningseffektivitet skal forbedres. Med vores energibesparelsesprojekter reduceres energiforbruget typisk med 5-20 %. For små projekters vedkommende kan der forventes kapitalforrentning inden for 1-5 år, mens der for store projekters vedkommende kan gå 8-10 år. Læs mere om vores energioptimeringsaftaler og performancekontrakter. 

Løsninger til aktuelle behov og fremtidige muligheder

Ud over at benytte avancerede bygningssystemer og automatisering i nye bygninger har vi erfaring med modernisering af ældre bygninger. Vi tilbyder desuden assistance i forbindelse med nye løsninger som f.eks. Internet of Things (IoT), der vil åbne op for nye muligheder inden for driftsautomatisering, forudsigelse af fremtidige tilstande og forhindring af driftsstop.

Anvendte kontraktmodeller

 • Udvikling og konstruktion samt nøglefærdige løsninger
 • Samarbejdsaftale
 • Offentligt-privat partnerskab (OPP) 
 • ESCO-modellen
 • Energioptimeringsaftale (EPC)

Læs om Caverions forsknings- og udviklingscenter, hvor vi udvikler avancerede løsninger og produkter med henblik på at sikre større sikkerhed, sundhed og komfort i hverdagen.

Læs mere om vores løsninger inden for følgende sektorer: uddannelse, sundhed, ejendom, administration, militær og sikkerhed, transport, sport og kultur, energi, infrastruktur.

Referencer

Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

 • Optimal funktionalitet til bygninger og infrastruktur i den offentlige sektor 
 • Professionelt teknisk vedligehold, der bevarer værdien af offentlige ejendomme
 • Løsninger, der sikrer uforstyrret drift i et stigende digitaliseret samfund
 • Fokus på livscyklusløsninger: reducerede omkostninger, energiforbrug og risici   
 • Bæredygtighed