Offentlig-sektor

Offentlig sektor

Den offentlige sektor er en af de vigtigste kundegrupper for Caverion. Vi har omfattende viden om de konkrete udfordringer og særlige krav, der gør sig gældende i projekter inden for offentlig investering, ejendomme og infrastruktur. Vi tilbyder løsninger, der er optimale i både økonomisk, teknologisk og driftsmæssig henseende til offentlige bygninger og infrastruktur.

Vores kunder i den offentlige sektor benytter vores ekspertise inden for branchen til at realisere funktionelle, sikre og omkostnings effektive bygninger, infrastrukturer og processer. Vi tilbyder fuldt integrerede projektleverancer, forudsigelig kvalitet og pålidelige omkostnings estimater til bygnings systemer inden for offentligt byggeri og infrastruktur.    

Her er et udpluk af vores referencer fra den offentlige sektor: 

 • Skoler og daginstitutioner 
 • Sports- og kulturbygninger 
 • Kontorer 
 • Hospitaler 
 • Lufthavne
 • Kraftværker 
 • Datacentre 

Vi har desuden stor erfaring inden for infrastrukturløsninger som teknologi til belysnings systemer, affaldshåndtering, vejtunneler og andre informationsteknologiske trafikprojekter samt lyd- og sikkerheds systemer. 

Fokus på livscyklus løsninger

Vores serviceydelser dækker hele ejendommens eller infrastrukturens levetid. Når vi hos Caverion siger, at vi påtager os det fulde ansvar for den tekniske løsning, mener vi præcis budgettering og udarbejdelse af omkostnings prognoser på lang sigt. Livscyklus ansvar er et koncept, hvor Caverion påtager sig det fulde ansvar for planlægningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af kundens aktiver og ejendomme. 

Investeringer i energieffektivitet betaler sig

På længere sigt kan en investering i energibesparelser udmønte sig i et stort afkast. I nogle tilfælde kan der opnås betydelige omkostnings- og energibesparelser blot ved at foretage justering af de allerede installerede systemer.

Vi kan tilbyde vores kunder i den offentlige sektor en garanti for besparelser via en serviceaftale, når en eksisterende ejendoms omkostnings effektivitet skal forbedres. Med vores energibesparelses projekter reduceres energiforbruget typisk med 5-20 %. For små projekters vedkommende kan der forventes kapitalforrentning inden for 1-5 år, mens der for store projekters vedkommende kan gå 8-10 år. Læs mere om vores energioptimerings aftaler og performancekontrakter. 

Løsninger til aktuelle behov og fremtidige muligheder

Ud over at benytte avancerede bygnings systemer og automatisering i nye bygninger har vi erfaring med modernisering af ældre bygninger. Vi tilbyder desuden assistance i forbindelse med nye løsninger som f.eks. Internet of Things (IoT). Det vil åbne op for nye muligheder inden for driftsautomatisering, forudsigelse af fremtidige tilstande og forhindring af driftsstop.

Anvendte kontraktmodeller

 • Udvikling og konstruktion samt nøglefærdige løsninger
 • Samarbejdsaftale
 • Offentligt-privat partnerskab (OPP) 
 • ESCO-modellen
 • Energioptimeringsaftale (EPC)

Læs mere om vores løsninger inden for følgende sektorer: uddannelse, sundhed, ejendom, administration, militær og sikkerhed, transport, sport og kultur, energi, infrastruktur.

Referencer

Kontakt os

Bed om et tilbud eller yderligere oplysninger fra os.

Kontaktformular

Kontaktoplysninger

Kundefordele

 • Optimal funktionalitet til bygninger og infrastruktur i den offentlige sektor 
 • Professionelt teknisk vedligehold, der bevarer værdien af offentlige ejendomme
 • Løsninger, der sikrer uforstyrret drift i et stigende digitaliseret samfund
 • Fokus på livscyklusløsninger: reducerede omkostninger, energiforbrug og risici   
 • Bæredygtighed